Natur- och kulturstigen Slingan

Fotspår på marken med texten slingan i gult
Slingan har färgade markeringar som visar riktningen. Följ spåren.
Fotspår på marken med texten slingan i gultIllustrerad karta över Natur och Kulturstigen Slingan

I området kring Länssjukhuset Ryhov finns natur- och kulturstigen Slingan. Slingan är ett motionsspår för dig som vill uppleva närområdets natur, kultur och historia, eller för dig som vill avnjuta en stillsam promenad. Slingan har en längre runda på 3 kilometer samt en kortare runda på 1,9 kilometer.

Slingan finns i två längder

Lilla Slingan är knappt två kilometer och går på plan mark. Stora Slingan är tre kilometer och har en varierad terräng. Utmed vägen finns bänkar för den som vill vila en stund.

Den lilla slingan är markerad med orange färg på kartan. Den stora slingan är markerad med gul färg. 

En folder om Slingan finns att hämta i huvudentrén vid Länssjukhuset Ryhov. I den hittar du både en karta över området och annan information som kan vara bra att känna till.

Mer än bara en naturupplevelse

Utmed stigen, som är tre kilometer lång, finns skyltar som berättar om Ryhovs långa och dramatiska historia som sträcker sig tillbaka till 1500-talet. Det finns skyltar med information om växter och djur som lever och växer i området. Dessutom finns det konstverk, skulpturer och växtlighet att vila ögonen på.

På Ryhov växer mer än hundra olika arter och sorter av träd. Det är en av länets artrikaste och vackraste parker. Här har du möjlighet att vandra runt i en grön miljö, vilket i forskning har visat sig ha stor betydelse för hur du mår, både psykisk och fysiskt.

Ljudkonst

I ett skogsparti på natur- och kulturstigen Slingan finns en permanent ljudinstallation av konstnären Susan Philipsz. Verket består av en inspelad duett mellan konstnären och hennes 84-årige far. Visan de sjunger tillsammans är en keltisk folkvisa, ”Ash Grove”.

Ljudkonst av Susan Philipsz

Homo Hortus - en levande skulpturpark

Skulpturparken Homo Hortus ingår i Slingan. I skulpturparken finns verk av konstnärer från Jönköpings län. Utställningen finns bakom hus B9, på en plats där patienter och personal förr plockade blommor.

Homo Hortus skulpturpark 

Utegym anpassat för personer med nedsatt rörlighet 

Man kan gå hela stigen eller del av den; en promenad, ett motionspass eller en stunds stillhet. Vid Slingan finns numera också ett utegym anpassat för personer med nedsatt rörlighet eller som är rullstolsburna.

Bra för hälsan 

Natur- och kulturstigen Slingan har skapats för patienter, anhöriga och personal som har möjlighet att lämna vårdmiljön och få en stund i naturen.

Forskning visar att naturen är bra för vår hälsa och tillfrisknande. Stressnivån sjunker och koncentrationsförmågan ökar när vi vistas i naturen.

Historia om Ryhovområdet


Ryhovområdets historia(pdf-dokument)