Så kontaktar du vården

Silvertall

Silvertall

Planterad 2015 utanför hus M3, finns även planterad söder om T-husen. Träden kan nå en höjd på 5-8 meter och är härdig i växtzon 1-3.

Silvertall

Latinskt namn: Pinus parviflora Glauca

Nummer på kartan: 196

Slingan på Ryhov