Presskontakter

Presstjänst, Region Jönköpings län

Vardagar klockan 8–16.30
010-242 40 30
press@rjl.se (öppnas varje helgfri vardag)

Numret till presstjänst kan komma att öppnas även efter kontorstid vid behov vid särskild händelse.

Verksamhetsområdenas presskontakter

Kirurgisk vård

Susanne Kewley, kommunikationschef
010-242 10 26
070-382 10 26
susanne.kewley@rjl.se

Medicinsk vård

Fredrik Lind, kommunikationschef
010-24 470 34
fredrik.lind@rjl.se

Psykiatri, rehabilitering och diagnostik

Vesna Papacikic Nilsson, kommunikationschef
010-242 23 38
070-682 23 38
vesna.papacikic.nilsson@rjl.se

Folktandvården

Anneli Björkman, kommunikationschef
010-242 53 31
0730-91 03 60
anneli.bjorkman@rjl.se

Verksamhetsstöd och service

Christine Sundin, kommunikationschef
010-242 45 97
076-178 98 48
christine.sundin@rjl.se

Regional utveckling

Presstjänst, 010-242 40 30
press@rjl.se

Utbildning och kultur

Presstjänst, 010-242 40 30
press@rjl.se

Smålands Musik och Teater

https://www.smot.se/om-oss/press/ (Extern länk)

Jönköpings länstrafik

https://www.jlt.se/om-verksamheten/press/ (Extern länk)