Fastigheter och lokaler

Fastigheter och lokaler

Höglandssjukhuset
Exteriör från Höglandssjukhuset i Eksjö. Foto: YLP Arkitekter

Vi äger de flesta av de lokaler där vi bedriver verksamhet, men vi hyr även externa lokaler för att tillgodose verksamhetens behov.

Lokalerna används för många olika ändamål; sjukhus, skolor, folktandvård, vårdcentraler och administration till exempel. Primärvården och folktandvården bedrivs oftast i länets tätorter och där är vi ibland hyresgäst.

Mycket kapital är bundet i fastigheterna och lokalfrågorna har stor betydelse i samband med att nya verksamheter startas eller när det sker utveckling av befintliga verksamheter. Därför är det strategiskt viktigt för oss att ta ansvar för alltifrån fastighetsplanering, att bygga nytt eller bygga om till att förvalta och sköta drift och underhåll.