Arbetsplatser

Invånarservice som arbetsplats

Kvinna med headset sitter framför sin dator. I bilden är texten "mitt nästa samtal ska bli mitt bästa samtal!" inlagd.
Inom invånarservice ger vi service åt såväl länsbor, såväl som medarbetare. Här ryms 1177 på telefon och kontaktcenter. Foto: Ulf Lindberg

Vi är en innovativ verksamhet som ständigt utvecklas och förnyas för att möta invånarens behov.

Vårt uppdrag

Invånarservice består av 1177 på telefon
och Region Jönköpings läns kontaktcenter. Här ges service dygnet runt via telefon.

Medarbetare och organisation

 • Invånarservice är ett område inom Verksamhetsstöd och service. 
 • Vi är 50-talet medarbetare.
 • Vi är telefonister, telefonsjuksköterskor och chefer.
 • De flesta av våra medarbetare har sin arbetsplats i fina, fräscha lokaler i Nässjö vårdcentrum. Vi har också en filial med arbetsplatser i centrala Jönköping samt  på Länssjukhuset Ryhov och på Värnamo sjukhus.
 • Invånarservice består av två enheter:

      1177 på telefon är en nationell 
      tjänst, där samverkan sker med andra regioner
      i landet. Numret 1177 bemannas av erfarna
      sjuksköterskor som ger kvalificerad medicinsk
      sjukvårdsrådgivning och vägledning för att
      hittarätt i vården.

     Kontaktcenter är ambassadörer som
     förenklar kontakten för invånarna med
     regionens olika verksamheter.
     Kontaktcenter hjälper även invånarna att 
     spärra och försegla sina journaler, stödja
     användningen av E-tjänster, svara på frågor
     som rör Region Jönköpings läns verksamheter,
     söka olika jourer, administrera SMS-
     påminnelser, med mera.

Kompetens vi söker

1177 på telefon

På 1177 på telefon behöver dig som är sjuksköterska och som är intresserad av att kunna ge första linjens vård och råd på telefon. Du behöver också ha några års arbetserfarenhet som sjuksköterska. Men är du intresserad så tveka inte att höra av dig!

Kontaktcenter

På kontaktcenter behöver vi dig som har datorvana, har en personlig mognad som gör att du är stabil, självgående och strukturerad samtidigt som du kan vara flexibel. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera verbalt.

Så involverar och motiverar vi våra medarbetare

 • Vi ger möjlighet att delta i projekt och ansvara för sidouppdrag utöver ordinarie arbetsuppgifter.
 • Vi tar tillvara på tankar genom forum som grupputvecklingssamtal samt arbetsplatsträffar med stort medarbetarengagemang.
 • Vi arbetar med kvalitetssäkring genom kollegial handledning samt individuellt analysarbete.
 • Vi tar tillvara på idéer och kompetens vid utformning av processer och rutiner.

Så skapar vi värde för våra kunder

 • Vi har ökad tillgänglighet med hjälp av olika kontaktvägar som telefon, mejl, chatt, video och bild.
 • Vår återkommande kvalitetssäkring ger hög kvalitet i det enskilda samtalet.
 • Vi har ett nationellt arbetssätt som ger strukturerade samtal.
 • Vi har trygga och professionella medarbetare genom individuellt anpassad utbildning och introduktion.
 • Vi har medarbetare med hög kompetens genom bred variation av utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet.

Det här är vi stolta över

 • Vi har goda resultat i Nöjd kund-index-mätningar, särskilt för Bemötande, Kommunikation och Trovärdighet.
 • Vi har kompetenta och engagerade medarbetare.
 • Vi kan erbjuda tid för utbildning och vidareutveckling.
 • Vi kan erbjuda hemarbetsplatser.
 • Vi kan erbjuda individuell schemaplanering.

Det här gör vi under ett år

Kontaktcenter

 • Vi hanterar 655 000 samtal, av dem är 124 700 interna samtal.
 • Vi hanterar 1 250 ärenden i funktionsbrevlåda.
 • Vi registrerar 5 800 användare av SMS-påminnelser.

1177 på telefon

 • Vi hanterar 178 200 samtal.
 • Vi bedömer 4 100 samtal om barn med feber.
 • Vi bedömer 5 000 samtal om bröstsmärta /
  sårskada.

 

Övergripande om Verksamhetsstöd och service som arbetsplats