Invånarservice som arbetsplats

Två glada kvinnor, den ena med headset, vid ett skrivbord.
Inom invånarservice ger vi service åt såväl länsbor, såväl som medarbetare. Här ryms 1177 Vårdguiden på telefon och kontaktcenter. Foto: Ulf Lindberg

Precis som det låter samlar vi inom invånarservice kompetenser för att kunna ge länets invånare service. Vi ger råd och stöd via telefon - dygnet runt. Vi är ofta dem invånaren först möter på sin väg in till Region Jönköpings läns olika tjänster. Ibland kan vi redan vid den första kontakten ge den hjälp som behövs.

Här finns invånarservice

Invånarservice är ett område inom Verksamhetsstöd och service. De flesta av våra runt 50 medarbetare har sin arbetsplats i fina, fräscha lokaler i Nässjö vårdcentrum.

Vi har också en filial med fyra arbetsplatser i centrala  Jönköping samt två på Länssjukhuset Ryhov och en på Värnamo sjukhus.

Kompetens vi söker

1177 Vårdguiden på telefon

På 1177 vårdguiden på telefon behöver dig som är sjuksköterska och som är intresserad av att kunna ge första linjens vård och råd på telefon. Du behöver också ha några års arbetserfarenhet som sjuksköterska. Men är du intresserad så tveka inte att höra av dig!

Kontaktcenter

På kontaktcenter behöver vi dig som har datorvana, har en personlig mognad som gör att du är stabil, självgående och strukturerad samtidigt som du kan vara flexibel. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera verbalt.

Därför ska du jobba hos oss

Hos oss får du kompetensutveckling till exempel  inom bemötande  och  förbättringskunskap men också inom journalhantering och 1177 Vårdguidens e-tjänster,

1177 Vårdguiden på telefon

Som medarbetare på 1177 Vårdguiden på telefon får du bli en viktig del av en genomgripande samhällsutveckling som vill erbjuda människor alternativ till ett fysiskt vårdbesök. Genom detta kan även vårdens resurser användas till dem som bäst behöver dem. 

Kontaktcenter

Att vara medarbetare på kontaktcenter innebär mycket mer än att arbeta i en traditionell växel. Här finns betydligt större variation i arbetet och mer avancerade uppgifter.

Du blir till exempel en ambassadör för Region Jönköpings läns e-tjänster och hjälper invånarna med att bland annat spärra sin journal i vårdens journalsystem, att försegla sin journal via nätet eller att aktivera SMS-påminnelser via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Så här arbetar vi

Inom invånarservice ryms 1177 Vårdguiden på telefon och kontaktcenter.

1177 Vårdguiden på telefon

Genom att slå telefonnumret 1177 kan länsborna få medicinska råd och hjälp att hitta rätt i vården av erfarna sjuksköterskor, dygnet runt.

1177 Vårdguiden på telefon kan vara till god hjälp när det gäller de flesta sjukdomar och vård, men ställer inga diagnoser och bokar inte tider på mottagningar eller vårdcentraler. Sjukvårdsrådgivning via 1177 fungerar som ett komplement till den rådgivning som redan ges på länets vårdcentraler eller kliniker.

Nationellt samarbete

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning.

Varje landsting eller region driver sin egen verksamhet för sjukvårdsrådgivning. Tillsammans ingår alla i ett nationellt nätverk med ett gemensamt arbetssätt och gemensamt beslutsstöd. De råd som ges håller därför samma kvalitet i hela landet.

Nationellt pågår ett arbete för att öka samarbetet med att svara på samtal för att öka tillgängligheten och för att få tillgång till andra tjänster. 1177 Vårdguiden på telefon i Region Jönköpings län är numera ansluten till en nationell kö  för att minska väntetiderna för de som ringer.

Kontaktcenter

Genom kontaktcenters service förenklas kontakten för invånarna med Region Jönköpings län men även regionens olika verksamheter avlastas. Utgångspunkten är att säkra att ärenden alltid tas om hand och besvaras inom rimlig tid.

Kontaktcenter är öppet dygnet runt och tar hand om ärenden, svarar på frågor eller hjälper den som ringer vidare. Det är även till kontaktcentret den vänder sig som vill få hjälp med att söka bokade tider för vårdbesök, spärra sin journal i vårdens journalsystem, att försegla sin journal via nätet, eller att aktivera SMS-påminnelser via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Kontaktcentret söker även verksamhetens jourer och besvarar direkta frågor från allmänheten som rör regionens verksamhet. Dessa frågor kan komma via telefon eller E-post.

Så utvecklar vi oss

Inom invånarservice är det centralt att vi utvecklar och förnyar oss hela tiden för att svara upp mot kundernas behov.

 

Övergripande om Verksamhetsstöd och service som arbetsplats