Sjukhusstöd som arbetsplats

Tre glada lokala samordnare håller många bollar i luften. I bilden är texten "Många bollar i luften, flexibla och lyhörda." inlagd.
Foto: Ulf Lindberg

Det är roligt och utvecklande att arbeta hos oss inom område sjukhusstöd. Vi har flera spännande uppdrag där självständigt arbetssätt i många roller är en förutsättning. Den ena dagen är sällan den andra lik. Vi samarbetar, tar hjälp av varandra och samverkar med våra kunder. Hög tillgänglighet, flexibilitet, lyhördhet och kundfokus är viktiga delar för oss.

Vårt uppdag

 • I samverkan med kund samordnar vi service och lokalfrågor på sjukhusen. Vi ger stöd, rådgivning och utbildning i allmänna säkerhetsfrågor och systematiskt brandskydd. Vi utfärdar SITHSkort samt koordinerar och leder verksamhetsflyttar.
 • Vi tillhandahåller allmänna konferensrum och personalbostäder samt ger service åt besökare på sjukhusen.
 • Vi ansvarar för möbelförrådet som ett led i hållbar utveckling och arrangerar aktiviteter med mera till Region Jönköpings läns medarbetare.

Medarbetare och organisation

 • Sjukhusstöd är ett område inom Verksamhetsstöd och service.
 • Vi är 40 medarbetare.
 • Vi är flyttkoordinator, flyttledare, säkerhetschef, säkerhetssamordnare, lokala samordnare, teamledare, administrativa assistenter/samordnare och chefer.
 • Våra medarbetare har sina arbetsplatser på Region Jönköpings läns tre sjukhus i Eksjö, Jönköping och Värnamo.
 • Vi arbetar inom:
      - A
  llmän säkerhet och systematiskt brandskyddsarbete
      - Flyttjänst
      - Lokal samordning Sjukhusstöds medarbetare inom lokal samordning ansvarar för att hålla samman sådant som rör skötsel, innehåll och utveckling av de allmänna ytorna på sjukhusen och i vissa andra av Region Jönköpings läns verksamheter. Ett exempel på en allmän yta är sjukhusentrén eller med andra ord en yta som inte ligger inom en specifik verksamhets väggar. De lokala samordnarna håller också i regelbundna möten med representanter för verksamheterna och regionfastigheter för att fånga upp behov.
  De lokala samordnarna leder dessutom arbetet och ger verksamheterna support när det gäller den allmänna säkerheten och brandsäkerheten. Det gör de tillsammans med Region Jönköpings läns säkerhetschef som organisatoriskt finns inom sjukhusstöd.
       - Servicecenter Sjukhusstöds servicecenter samlar många olika verksamheter med målet att underlätta vardagen för den som arbetar på sjukhusen eller besöker sjukhusen som patient eller närstående. Inom servicecenters ansvar ligger till exempel patientinformation, konferensservice, personalbostäder, personalklubb, ID-foto och annan fotografering, samt även Röda kors-värdar och sjukhuskyrka.

Kompetens vi söker

Vi har för tillfället inget behov av att rekrytera, men om du ändå vill veta mer om oss är du  välkommen att höra av dig till oss.

Så involverar och motiverar vi våra medarbetare

Våra medarbetare är involverade i alla delar av vår verksamhet och har ett gemensamt ansvar att, i samverkan, utveckla gemensamma arbetssätt, utbyta erfarenheter samt att ge och få information.

Så skapar vi värde för våra kunder

Vi är en tillgänglig, trygg, lösningsorienterad och rådgivande samarbetspartner för alla våra kunder och besökare.

Det här ar vi stolta över

 • Vi har kompetens och förmåga att anpassa vårt stöd och vår service utifrån kundernas behov.
 • Vårt möbelförråd fick Region Jönköpings läns Hållbarhetspris 2020.

Det här gör vi under ett år

Vi ger stöd, service och samordning åt Region Jönköpings läns verksamheter och besökare, till exempel:

 • Vi tar emot 100 000 ankomstanmälningar i centralkassorna.
 • Vi levererar 1 000 möbler från möbelförrådet.
 • Vi genomför 200 utbildningar om hot och våld.
 • Vi genomför 1 200 brandskyddsutbildningar.
 • Vi hyr ut friluftsutrustning för 2 900 uthyrningsdygn.
 • Vi utfärdar 4 300 SITHS-kort.
 • Vi gör 100 skyltbeställningar.
 • Vi koordinerar och leder 60–70 verksamhetsflyttar.
 • Vi administrerar 170 boenden för medarbetare och studenter i lägenheter och rum.

 

Övergripande om Verksamhetsstöd och service som arbetsplats