Höglandssjukhuset Eksjö

Idéskiss för det framtida höglandssjukhuset
Höglandssjukhuset Eksjö byggs till. Byggstart är april 2016, klart 2019. Den nya byggnaden kommer bland annat innefatta huvudentré med restaurang, operation- och intensivvårdsavdelning.

Höglandssjukhuset i Eksjö är ett modernt akutsjukhus och ett av de största länsdelssjukhusen i Sverige.