Upphandling och inköp

Skicka fakturor

Från och med den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura, e-faktura. Det innebär att du som levererar till oss ska fakturera genom ett elektroniskt dokument och inte genom faktura i pappersformat eller pdf-dokument.

Det här måste vara med på fakturan

Du ska alltid ange fakturareferens på fakturan. Fakturareferensen anger du i ett särskilt fält – ”Er referens”. Du ska alltså inte ange den i fältet för fakturaadress.

Fakturareferensen består av en sexsiffrig kod som motsvarar ett kostnadsställe hos oss. Inga andra tecken eller mellanslag får förekomma.

Om du inte fått någon fakturaeferens från beställaren behöver du begära att beställaren kompletterar med en sådan.

Du ska även ange beställarens namn på fakturan.

Att komma igång med e-faktura

E-faktura via PEPPOL

Region Jönköpings län är anslutna till PEPPOL-nätverket. Den elektroniska adressen PEPPOL-id, i PEPPOL är 0007:2321000057

E-faktura i Svefakturaformat

Region Jönköpings län tar emot e-fakturor via vår tjänsteleverantör Pagero. Du som använder Pagero som tjänsteleverantör behöver lägga till Region Jönköpings län i ditt kundregister.

Om du har en lösning via en annan operatör än Pagero, ber vi dig att kontakta din operatör för att få en koppling till oss.

Region Jönköpings län: GLN 7381000000706

Om du i dagsläget inte har någon lösning kan Pagero hjälpa dig att komma igång.

E-faktura via Pagero Free Web Portal

Har du inte en lösning för elektronisk fakturering i ditt ekonomisystem erbjuder Region Jönköpings län dig som leverantör, kostnadsfri tillgång till Pagero Free Web Portal för att skicka e-fakturor till oss. För information och skapande av konto, läs mer på

https://www.pagero.se/project-pages/rjl/  (Extern länk)

Kontakt hos Pagero

Om du har frågor kring programvara och teknik, kontakta:
Contact Center
031-730 88 30

Undantag från att skicka e-faktura

Risk för röjande av sekretess eller för skada

Undantag från att skicka e-faktura till Region Jönköpings län är e-faktura som skulle innebära risk för:

  1. röjande av uppgifter som omfattas av sekretess eller
  2. skada i övrigt för säkerhetskänslig verksamhet.

Fakturor som omfattas av sekretess får endast skickas som pappersfakturor och inte som PDF.

Avtal teckande före 1 april 2019 utan krav på e-faktura

För avtal med Region Jönköpings län som är tecknat före 1 april 2019 och som inte ställer krav på e-faktura, kan pappersfakturor alternativt PDF även fortsättningsvis användas tills nytt avtal tecknas.