Regionrevisionen

Skrivbord med papper och dator

Regionrevisorerna har fullmäktiges uppdrag att granska all verksamhet i Region Jönköpings län.

Aktuellt från revisionen 

Pågående granskningar: 

- Granskning av inköp och upphandling 

- Granskning av informationssäkerhet

- Granskning av produktivitet och effektivitet i hälso- och sjukvården

- Granskning av produktions- och kapacitetsplanering i hälso- och sjukvården

- Granskning av regionens arbete för att säkerställa kompetensförsörjningen inom primärvården

Granskningarna gäller revisisionsår 2024.  

Nya rapporter på webbplatsen

Granskning av regionstyrelsens uppsikt över
hel- och delägda bolag

Revisionsrapport "Granskning av regionstyrelsens uppsikt över hel- och delägda bolag" (pdf-fil, 326 kB)

Missiv till "Granskning av reginstyrelsens uppsikt över hel- och delägda bolag"  (pdf-fil, 537 kB)

Granskning av intäktsprocessen

Revisionsrapport "Granskning av intäktsprocessen" (pdf-fil, 505 kB)

Missiv "Granskning av intäktsprocessen"  (pdf-fil, 88 kB)

Granskning av styrning, uppföljning och kontroll av psykiatrin

Revisionsrapport "Granskning av styrning, uppföljning och kontroll av psykiatrin" (pdf-fil, 435 kB)

Missiv till "Granskning av styrning, uppföljning och kontroll av psykiatrin" (pdf-fil, 180 kB)

Granskning av kollektivtrafiken

Revisionsrapport "Granskning av kollektivtrafiken" (pdf-fil, 397 kB)

Missiv till "Granskning av kollektivtrafiken" (pdf-fil, 569 kB)

Granskning av 1177 sjukvårdsrådgivning på telefon

Revisionsrapport "Granskning av 1177 sjukvårdsrådgivning på telefon" (pdf-fil, 461 kB)

Missiv till "Granskning av 1177 sjukvårdsrådgivning på telefon" (pdf-fil, 789 kB)

Revisions-PM till "Granskning av 1177 sjukvårdsrådgivning på telefon" (pdf-fil, 166 kB)

Granskning av arbetsmiljön vid regionens tre akutmottagningar

Revisionsrapport "Granskning av arbetsmiljön vid regionens tre akutmottagningar" (pdf-fil, 378 kB)

Missiv till "Granskningsrapport av arbetsmiljön vid regionens tre akutmottagningar" (pdf-fil, 668 kB)

Granskning av arbetet mot välfärdsbedrägerier

Revisionsrapport "Granskning av arbetet mot välfärdsbedrägerier" (pdf-fil, 283 kB)

Missiv till "Granskning av arbetet mot välfärdsbedrägerier" (pdf-fil, 656 kB)

Granskning av samverkan inom hemsjukvården i Region Jönköpings län

Revisionsrapport "Granskning av samverkan inom hemsjukvården i Region Jönköpings län" (pdf-fil, 488 kB)

Missiv till "Granskning av samverkan inom hemsjukvården i Region Jönköpings län" (pdf-fil, 202 kB)

Granskning av Region Jönköpings läns rutiner i samband med beslut om att införa ny medicinteknisk utrustning 

Revisionsrapport "Granskning av Region Jönköpings läns rutiner i samband med beslut om att införa ny medicinteknisk utrustning" (pdf-fil, 289 kB)

Missiv till "Granskning av Region Jönköpings läns rutiner i samband med beslut om att införa ny medicinteknisk utrustning"  (pdf-fil, 159 kB)

Granskning av Region Jönköpings läns rutiner för att säkerställa att beslut verkställs 

Revisionsrapport "Granskning av Region Jönköpings läns rutiner för att säkerställa att beslut verkställs" (pdf-fil, 365 kB)

Missiv till "Granskning av Region Jönköpings läns rutiner för att säkerställa att beslut verkställs"  (pdf-fil, 178 kB)

Granskning av omställningen till en god och nära vård

Revisionsrapport "Granskning av omställningen till en god och nära vård" (pdf-fil, 350 kB)

Missiv till "Granskning av omställningen till en god och nära vård" (pdf-fil, 179 kB)

Granskning av regionens hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030 

Revisionsrapport "Granskning av regionens hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030" (pdf-fil, 540 kB)

Missiv till "Granskning av regionens hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030" (pdf-fil, 181 kB)

Yttrande till "Granskning av regionens hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030" (pdf-fil, 130 kB)

Granskning av styrning och ledning, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Revisionsrapport "Granskning av styrning och ledning, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet" (pdf-fil, 431 kB)

Missiv till "Granskning av styrning och ledning, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet"   (pdf-fil, 183 kB)

Yttrande till "Granskning av styrning och ledning, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet"  (pdf-fil, 143 kB)