Folkhälsa och sjukvård

Personal från mobila teamet gör besök i bostadsområde
”Du får den vård du behöver, när du behöver det och där du behöver det.” Det är målet för att skapa en trygg och säker vård och omsorg hemma för de patienter som är sköra och har stort behov av vårdinsatser. Foto: Johan W Avby

Det finns tre medicinska områden fördelade på tre sjukhus. Region Jönköpings län bedriver även barnhälsovård (BVC), familjecentraler och kvinnohälsovård.

De vårdcentraler som drivs i Region Jönköpings läns regi samlas under namnet Vårdcentralerna Bra Liv. Tandvården bedrivs av Folktandvården och innefattar både allmäntandvård och specialisttandvård.