Folkhälsa och sjukvård

Det finns tre medicinska områden fördelade på tre sjukhus. Region Jönköpings län bedriver även barnhälsovård (BVC), familjecentraler och kvinnohälsovård.

De vårdcentraler som drivs i Region Jönköpings läns regi samlas under namnet Vårdcentralerna Bra Liv. Tandvården bedrivs av Folktandvården och innefattar både allmäntandvård och specialisttandvård.