Seminarieprogram tisdag 25 juni

09.30-10.45 Varför behövs regioner?

Statliga utredningar pågår om helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården, om ändamålsenlig och effektiv hantering av EU-medel samt en utredning som ska starta om regional utveckling. Vad är regioners roll och uppdrag ur olika aspekter?

Regionsamverkan Sydsverige, som är ett samarbete mellan Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg och Region Skåne, välkomnar till seminarium kring regionernas roll och uppdrag.


Medverkande:

Jean-Luc af Geijerstam, utredare, Vårdansvarskommittén
Sven-Erik Österberg, utredare, tidigare finansminister, tidigare Landshövding i Norrbottens och Stockholms län
Anders Henriksson, ordförande, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Siv Sandberg, forskare, Åbo Akademi
Carl-Johan Sonesson, regionstyrelsens ordförande, Region Skåne
Rachel De Basso, regionstyrelsens ordförande, Region Jönköpings län

Moderator: Ylva Källman, Kommunimera


Arrangör:
 Regionsamverkan Sydsverige

Ta del av seminariet:

 

13.00-15.00 EU:s regionalpolitik och Sveriges konkurrenskraft

EU:s budget och EU:s regionalpolitik är under press och därför förväntas nedskärningar och förändringar. Det är fyra år kvar tills EU:s nästa programperiod inleds, men redan nu finns indikationer på vilka förändringar vi kan förvänta oss. Flera av förändringarna har direkt påverkan på det regionala utvecklingsuppdraget och EU-medel står för cirka 50% av svenska regioners utvecklingskapital.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tillsammans med svenska regioner tagit fram ett ställningstagande som ett inspel i debatten på både den europeiska och svenska arenan. Hur kan Sverige ta tillräcklig höjd för förväntade förändringar?

Medverkande:
Anna Hed, beredning för tillväxt och regional utveckling, Sveriges Kommuner och Regioner
Helene Andersson, ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland
Rachel De Basso, regionstyrelsens ordförande, Region Jönköpings län
Karin Helmersson, ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Kalmar
Sara Svensson, docent Statsvetenskap, Högskolan Halmstad
Frida Boklund, regionchef Gotland, Småland och Östergötland, Företagarna

Moderator: Sven Kastö, kontorschef, Småland Blekinge Halland South Sweden

Arrangör: Region Jönköpings län i samverkan med Småland Blekinge Halland South Sweden

Ta del av seminariet:

15.30-16.15 Från Gnosjö till EU - om näringslivets behov av ett tillförlitligt energisystem

Energikrisen, industrins elektrifiering och det ökande behovet av el ställer nya krav på vårt energisystem. Elintensiv industri i elområde 4 är särskilt påverkat av vår nya verklighet. Vad behövs för att tillsammans skapa ett hållbart och tillförlitligt energisystem för de som verkar i det?

Vi ska med näringslivets behov av energisystemet ta oss hela vägen från Gnosjö till EU. En elintensiv industri i elområde 4 som på riktigt känt på både effektproblematik och dyra elpriser, berättar om hur det är och vad som behövs av politiken för att skapa konkurrenskraft och tillförlitlighet i energisystemet. För att ha aktuella energiplaner på alla nivåer blir förståelsen för näringslivets behov avgörande. Energiplanerna måste vara framåtriktade och möta behoven inte bara idag utan också i framtiden. Vilken roll kan regioner och Energikontor ta i det här arbetet och hur hittar vi både kortsiktiga och långsiktiga lösningar för energisystemet? Regionerna inom Småland Blekinge Halland har tagit fram en energiposition som ett sätt att stärka energiomställningen på EU-nivå. Varför är den typen av samverkan viktig och vad kan andra lära av den?

Varmt välkommen!

Medverkande:
Linda Fransson, VD, Gnosjö Automatsvarvning
Johanna Lakso, ordförande Energikontoren Sverige, VD Power Circle
Sven Kastö, kontorschef, Småland Blekinge Halland South Sweden
Robert Hedman, strateg energifrågor, Region Blekinge
Carlos Pettersson, sektionschef, Energi och samhällsbyggande, Region Jönköpings län

Moderator: Sofia Hellström, kommunikatör, Region Jönköpings län

Ta del av seminariet:

16.30-17.15 Från bulk till delikatess – ny syn på svensk skogsråvara?

Klimatförändringar, ett förändrat världsläge och nya regelverk kommer att förändra tillgången på svensk skogsråvara. Skogen ska kompensera för världens fossila koldioxidutsläpp samtidigt som den ska ersätta fossila produkter och öka biodiversiteten. Går det här ihop?

Trots en ökad tillväxt ser vi redan idag tecken på begränsningar i tillgången på skogsråvara. Skogen kommer att utgöra en delikat resurs som måste brukas, användas och förädlas på nya och mer cirkulära sätt och där restströmmar noggrant tillvaratas. Häri ligger nya spännande möjligheter men möjligen också oönskade konsekvenser för den sydsvenska skogen. Hur kommer detta påverka småskogsbruket och förutsättningarna för den sydsvenska skogs- och träindustrin? Och vad får det för konsekvenser för den ekonomiska och sociala hållbarheten i vårt samhälle? 

Medverkande:

Viveka Beckeman, VD, Skogsindustrierna
Mathias Fridholm, senior advisor, Svenskt Trä
Urban Blomster, marknadschef Södra Building Systems
Magnus Hellgren, samordnare, Smålands skogs- och trästrategier, Region Kronoberg
René Jaramillo, ordförande, regionala utvecklingsnämnden, Region Kronoberg
Per Eriksson, regionråd, Region Jönköpings län

Arrangör: Region Jönköpings län i samverkan med Småland Blekinge Halland South Sweden, Region Kronoberg, Region Kalmar

Ta del av seminariet: