Utbildning och praktik

Resor och boende vid VFU

Två kvinnliga sjuksköterskor tränar på att sätta fast slangar för syre på en kollega som spelar patient. I bakgrunden syns maskiner
Foto: Johan W Avby

Du som studerar vid Jönköping University

Du som har fått en VFU-placering inom Region Jönköpings län (gäller ej kommunal verksamhet) som innebär att du får mer än 60 minuters resa enkel väg med kollektivtrafik från lärosätet, kan ansöka om reseersättning eller få möjlighet att tillfälligt bo på våra studentboenden. Studentboendet kan bestå av eget eller delat sovrum,  egen eller delad toalett/dusch, samt delat kök och sällskapsutrymmen. Du som bor närmre än 60 minuter från VFU-placeringen har inte rätt till reseersättning eller boende.

Denna möjlighet finns för dig som är student på programmen arbetsterapeut, biomedicinsk analytiker laboratoriemedicin, biomedicinsk analytiker klinisk fysiologi, röntgensjuksköterska, sjuksköterska grundutbildning, socionom, tandhygienist och vårdadministratör på Jönköping University.

Studenter på programmen inom specialistutbildning sjuksköterskor, ortopedingenjör och internationella studenter kan inte ansöka om ersättning för resor eller boende.

Om du har rätt att söka ersättning kan du välja på ett av följande två alternativ:

 • Alt 1 Ersättning för Länstrafikens periodkort:
  • Gäller vid köp av Länstrafikens billigaste alternativ.
  • Ersättning betalas ut efter avslutad VFU, efter att reseräkning (finns i högerspalt på denna sida) och originalkvitto har skickats per post till Futurum.
  • Ersättningen betalas ut på Swedbankkonto eller via utbetalningsavi.
  • Reseblanketten måste signeras av handledare på praktikplatsen.
 • Alt 2 Studentboende Eksjö, Värnamo (begränsat antal rum) 

Du kan inte få ersättning för:

 • Resor vid fältstudiedagar
 • Resor med bil
 • Parkeringsavgifter eller lån av parkeringstillstånd

Du som studerar vid Linköpings Universitet

Region Jönköpings län erbjuder dig som student på programmen fysioterapeut, logoped, läkare, barnmorska och psykolog studentboende och reseersättning för resor från Linköping till din VFU-plats.

Studentboendet kan bestå av eget eller delat sovrum,  egen eller delad toalett/dusch, samt delat kök och sällskapsutrymmen.

Studentboende erbjuds i Eksjö, Jönköping och Värnamo, samt en resa tur och retur per vecka med billigaste färdsätt till och från studieorten med kollektivtrafik. Om resor görs till/från annan ort till en högre kostnad så ersätts belopp motsvarande en resa till/från Linköping.Originalkvitton måste bifogas reseräkning och skickas per post till adress som är angiven på reseräkning. 

 • Bilersättning betalas inte ut.
 • Resor inom länet ersätts inte.

Du som studerar vid övriga lärosäten med avtal

Kontakta oss vid frågor som gäller boende och resor om du studerar vid ett annat lärosäte än Jönköping University eller Linköpings universitet.