Medicinsk teknik som arbetsplats

En kille jobbar med en reparation av medicinteknisk utrustning. I bilden är texten "Vi älskar teknik och smarta lösningar!" inlagd.
Vi inom medicinsk teknik är den naturliga servicepartnern och teknikkonsulten för sjukvården. Vi är utbildade och specialiserade inom området och vi fortbildar oss ständigt. Det är avgörande för att vi ska kunna ta oss an den avancerade medicintekniska utrustning som används inom Region Jönköpings län idag. Foto: Ulf Lindberg

Vi brinner för hur tekniken ger oss lösningar och underlättar för vården samt hur medicinsk teknik förbättrar diagnostisering och räddar liv varje dag. Vi är alltid den självklara partnern och en pålitlig serviceleverantör, med stort kundfokus och hög patientsäkerhet som följd.

Vårt uppdrag

 • Vi hjälper sjukvården med teknisk kompetens när det gäller upphandlingar, förebyggande underhåll och reparationer av medicinteknisk utrustning. Vi ser även till att lagar, direktiv och förordningar som rör denna utrustning följs.
 • Vi bistår vården i arbetet med trygg och säker vård genom att upprätthålla den medicintekniska säkerheten i allt vi gör.
 • Vi utbildar också personal, ger råd på telefon och utreder olyckor och tillbud. 
 • Arbetsfältet spänner över medicinteknisk utrustning inom många områden, exempelvis medicinsk IT, endoskopi, blodtryck, ultraljud, strålbehandling, patientövervakning, dialys, anestesi, med mera.

Medarbetare och organisation

 • Medicinsk teknik är ett område inom Verksamhetsstöd och service.
 • Vi är 50-talet medarbetare.
 • Vi är medicintekniska ingenjörer, administratörer och chefer.
 • Vi är placerade på sjukhusen i Jönköping, Eksjö och Värnamo, där vi har våra verkstäder. Arbetet med utrustningar sker även på plats hos verksamheterna på våra sjukhus och vårdcentraler.

Kompetens vi söker

Inom medicinsk teknik rekryterar vi främst personer med högskoleingenjörsutbildning, alternativt motsvarande kompetens man skaffat sig genom yrkeserfarenhet och utbildningar.

Vi är även intresserade att ta emot studenter som har en pågående relevant högskoleutbildning som söker extrajobb, främst under sommaren.

Vi rekryterar fortlöpande när lediga jobb uppstår och använder då de kanaler som passar för det yrke vi söker.

Därför ska du jobba hos oss

Har du ett passionerat intresse för högteknologi samtidigt som du tilltalas av det mänskliga mötet med verksamheter som behöver din hjälp för att få vården att fungera? Då kan ett jobb hos oss på medicinsk teknik erbjuda dig en givande mix.

Vi arbetar hårt för att få en jämn, hög och länsövergripande kvalitet i det vi gör och vi är också certifierade enligt ISO9001:2015. Att ha ett sådant system att följa borgar för kompetens, säkerhet och trygghet. 

Så involverar och motiverar vi våra medarbetare

 • Tillsammans utvecklar och förbättrar vi våra processer inom ramen för vår certifierade verksamhet.
 • Våra medarbetare är aktiva i så väl interna som regionala och nationella samarbetsforum.

Så skapar vi värde för våra kunder

 • Vi löser akuta problem snabbt och är på plats
  varje dag, så att vården kan fullgöra sitt uppdrag mot invånarna.
 • Vi ser till att den medicintekniska utrustningen vården använder är ändamålsenlig, tillförlitlig och patientsäker.
 • Vi bistår med teknisk expertis och sakkunskap.
 • Vi är en självklar servicepartner för att säkra vårdens behov av medicintekniskt stöd.

Det här är vi stolta över

 • Vi är sedan 2015 certifierade enligt ISO 9001:2015, och har hela tiden fått positiv feedback för vår höga kvalitet.
 • Vår viktiga årliga kundenkät visar till exempel att:
  - 100 procent av våra kunder tycker att vi utför de beställda tjänsterna tillfredsställande.
  - 99 procent av kunderna anser att det är lätt att samarbeta med oss.
  - 97 procent av våra kunder ger vår verksamhet helhetsbetyget mycket nöjda eller nöjda.

Det här gör vi under ett år

 • Vi har hand om över 20 000 medicintekniska inventarier med ett sammanlagt värde över en miljard kronor.
 • Vi utför 9000 förebyggande underhåll på medicinteknisk utrustning.
 • Vi behandlar 6 800 arbetsordrar för avhjälpande underhåll på medicinteknisk utrustning.

Övergripande om Verksamhetsstöd och service som arbetsplats