Kultur

Kultur för barn och unga

Barnhänder som är målade i olika färger.
Foto: Johan W Avby

Det regionala uppdraget gällande kultur för barn och unga är att stärka barns och ungas möjlighet att ta del av och skapa kultur i vårt län.

Vi arbetar för en mångfald av kultur för en mångfald av barn och unga och stimulerar utvecklingsarbete inom samtliga verksamhetsområden. Med utgångspunkt i FN:s barnkonvention främjar vi samverkan, tillgänglighet, delaktighet, kunskap och eget skapande.

Vi för regional, nationell och internationell dialog kring frågor som rör kultur för barn och unga och arbetar för alla barns demokratiska rätt och likvärdiga möjlighet till kultur. Genom olika utvecklingsprocesser och projekt stärker vi kulturen för barn och unga i Jönköpings län.

KulturCrew

KulturCrew är ett koncept som vänder sig till barn och unga mellan 10 och 25 år. Skolor, fritidsgårdar, kommuner eller kulturskolor är välkomna att anamma konceptet som bygger på att stärka ungas rätt till kultur med arrangörskapet som metod.

KulturCrew

Kulturrätten

Genom Kulturrätten får kulturen en starkare roll i skolan, med hjälp av kunskapsdelning, nätverk och metodutveckling – allt för att alla barn i vårt län ska ha likvärdig rätt att möta professionell kultur.

Kulturrätten

Feriepraktik

Region Jönköpings län erbjuder varje år möjligheten för ungdomar att ha feriepraktik inom olika kulturella områden. Detta gör vi på två sätt. Feriepraktik Kultur är medel som kan sökas av länets kommuner, organisationer, föreningar och institutioner för att själva arrangera feriepraktik. Kultursommar är den feriepraktik som arrangeras av Kulturutveckling tillsammans med olika samarbetsparter.

Feriepraktik

Mötesplats barnkultur

Mötesplats barnkultur är en kunskapsbyggande arena för alla som arbetar med kultur för barn och unga i Jönköpings län. Under träffarna ges möjlighet att lyssna till nya initiativ från hela landet och ta del av aktuella frågor och projekt på temat kultur för barn och unga. 

Mötesplats barnkultur