Kommunal utveckling

Medarbetare inom Kommunal utvecklig sitter vid ett bord.

Jönköpings läns 13 kommuner har valt att samverka genom Kommunal utveckling. Vårt uppdrag är att samordna forskning och utvecklingsfrågor inom de områden som kommunerna har valt att samverka kring.

När vi samverkar blir det en lägre kostnad för varje enskild kommun, jämfört med om varje kommun på egen hand skulle genomföra motsvarande arbete. Vi vill samverka för att skapa goda och likvärdiga förutsättningar för länets invånare, oavsett vilken kommun de bor i.

Kommunal utveckling är en del av Region Jönköpings län.

På vår webbplats kan du läsa om oss som organisation, våra verksamhetsområden och hitta våra kontaktuppgifter. (Extern länk)

Direktlänkar

Barnahus Jönköpings län (Extern länk)

Familjehemsresursen Jönköpings län (Extern länk)