Patientnämnden

Nämnden behandlar ärenden från sjukvård, kommunal äldrevård, tandvård och privata vårdgivare som har avtal med regionen. Nedan finns kallelser och protokoll från 2024.

Patientnämnden 22 februari

Kallelse (pdf-fil, 170 kB) (pdf-fil, 170 kB)

Protokoll (pdf-fil, 1651 kB) (pdf-fil, 1651 kB)

Patientnämnden 25 april

Kallelse (pdf-fil, 171 kB) (pdf-fil, 171 kB)

Protokoll (pdf-fil, 2032 kB)

Patientnämnden 13 juni

Kallelse (pdf-fil, 171 kB)

Protokoll

Patientnämnden 24 september

Kallelse

Protokoll

Patientnämnden 5 december

Kallelse 

Protokoll