Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Medarbetare på laboratoriemedicin
Foto: Johan W Avby

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), också kallat Lärande i arbete (LIA) och Arbetsplatsförlagt lärande (APL), är en viktig del i utvecklingen av professionell kompetens. Du får möjlighet att använda dina kunskaper och samtidigt reflektera över det du har lärt dig.

Det är en möjlighet för dig som student att hitta vägen in i ett utvecklande och intressant arbetsliv. För många leder dessutom erfarenheterna och kontakterna under studietiden fram till första jobbet.

Enligt avtal tar vi i första hand emot studenter från Linköpings universitet, Jönköping University samt enstaka studentgrupper från Högskolan i Skövde, Göteborgs och Uppsala universitet.

Mer information om forskning och utbildning, Futurum

Studenter från lärosäten utan avtal

Studenter från de lärosäten vi har avtal med har högsta prioritet. I mån av plats kan även studenter från lärosäten utan avtal tas emot.

Kontakt

Eva-Karin Hultgren
eva-karin.hultgren@rjl.se
Alla professioner förutom läkare.

Neshro Barmano
neshro.barmano@rjl.se
Läkarstudenter 

Inför din VFU hos oss

När du ska göra VFU inom Region Jönköpings län är det viktigt att du känner till våra policys och riktlinjer. Läs igenom följande information för att förbereda dig:

Riktlinjer gällande MRB Provtagning personal och studenter (Extern länk)

Basala hygienrutiner (smittskydd och vårdhygien) (Extern länk)

Stick- och skärskador hos personal och vårdstuderande under praktik (Extern länk)

Sekretess och informationssäkerhet

Både medarbetare och studenter omfattas av sekretess och tystnadsplikt. Filmen nedan belyser detta viktiga ämne. Det är viktigt att du tittar på filmen inför din VFU/LIA/APL. Textning finns på svenska och engelska.

Patientintegritet och sekretess för dig som student i vården- film (Extern länk)

Informationssakerhet för studenter (pdf-fil, 406 kB)

Behörighetstilldelning för studenterelever (pdf-fil, 96 kB)

Träning för studenter

Du som är student har möjlighet att träna på Regionens friskvårdsanläggningar. Förmånen gäller under förutsättning att du saknar träningsanläggning i lärosätets regi på din studieort. Studenter på Hälsohögskolan i Jönköping kan således inte träna på Ryhov.
Mer information om detta finns på intranätet, vilket du får tillgång till under din VFU.

Utvärdera din tid hos oss

Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna förbättra den verksamhetsförlagda utbildningen.

Om du har varit på flera olika kliniker/avdelningar ber vi dig besvara enkäten en gång för varje klinik/avdelning. Tack för att du tar dig tiden att besvara vår enkät!

Utvärdering VFU arbetsterapeut (Extern länk)

Utvärdering VFU audionom (Extern länk)

Utvärdering VFU biomedicinsk analytiker klinisk fysiologi (Extern länk)

Utvärdering VFU biomedicinsk analytiker laboratoriemedicin (Extern länk)

Utvärdering VFU dietist (Extern länk)

Utvärdering VFU fysioterapeut (Extern länk)

Utvärdering VFU logoped (Extern länk)

Utvärdering VFU psykolog (Extern länk)

Utvärdering VFU röntgensjuksköterska (Extern länk)

Utvärdering VFU sjuksköterska (Extern länk)

Utvärdering VFU specialistsjuksköterska  (Extern länk)

Utvärdering VFU socionom (Extern länk)

Utvärdering VFU tandhygienist (Extern länk)

Utvärdering LIA tandsköterska (Extern länk)

Utvärdering APL undersköterska/skötare (Extern länk)

Utvärdering LIA vårdadministratör (Extern länk)