Goda levnadsvanor

Hund rusar fram i snön med matte efter sig.
Även små förbättringar kan göra stor skillnad för hälsan. Därför är en av våra viktiga insatser att främja hälsosamma vanor och ge länets invånare det stöd de behöver. Foto: Johan W Avby

En del av våra hälsofrämjande satsningar innebär att vi inspirerar och stödjer länets invånare i att göra hälsosamma val.

Många vanliga sjukdomar är kopplade till vår livsstil, som vad vi äter, hur mycket vi rör på oss och hur våra sömnvanor ser ut. Men det positiva är att även små förbättringar kan göra stor skillnad. Därför är en av våra viktiga insatser att främja hälsosamma vanor.

En av våra viktiga insatser är att bjuda in alla länets invånare till ett hälsosamtal, som förstagångsförälder och det år de fyller 40, 50, 60 och 70 år. Syftet med hälsosamtalet är att förbättra hälsan och förebygga hjärt- och kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke samt diabetes.

Vid hälsosamtalet pratar man med specialutbildad vårdpersonal om livsvillkor, stress och annat som kan påverka hur man mår. Och den som vill förbättra sina levnadsvanor erbjuds stöd som är anpassade till just deras förutsättningar och behov.