Politik, möten och handlingar

personer tittar och ser intresserade ut
Foto: Johan W Avby

Region Jönköpings län är en demokratisk organisation som arbetar på invånarnas uppdrag. Verksamheten styrs av folkvalda politiker, som väljs i allmänna val vart fjärde år. Medborgare över 18 år har möjlighet att påverka regionens verksamhet genom att rösta i valet till regionfullmäktige.

I menyn hittar du kallelser, handlingar och protokoll för Region Jönköpings läns politiska organisation.

Kallelse publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras i samband med justering.

Information i tillgängligt format

All typ av textat material från oss kan du beställa som storstil, punktskrift eller inläst.

Information i tillgängligt format