Politik, möten och handlingar

Regionrevision

Skrivbord med papper och dator

Regionrevisorerna har fullmäktiges uppdrag att granska all verksamhet i Region Jönköpings län.

Aktuellt från revisionen 

Pågående granskningar: 

- Granskning av 1177. 
- Granskning av informationssäkerhet. 
- Granskning av intäktsprocessen. 
- Granskning av kollektivtrafiken. 
- Granskning av psykiatrin. 
- Granskning av regionstyrelsens uppsikt över regionägda bolag. 

Granskningarna gäller revisisionsår 2023.  

Nya rapporter på webbplatsen

Granskning av samverkan inom hemsjukvården i Region Jönköpings län

Revisionsrapport "Granskning av samverkan inom hemsjukvården i Region Jönköpings län" (pdf-fil, 488 kB)

Missiv till "Granskning av samverkan inom hemsjukvården i Region Jönköpings län" (pdf-fil, 202 kB)

Granskning av Region Jönköpings läns rutiner i samband med beslut om att införa ny medicinteknisk utrustning 

Revisionsrapport "Granskning av Region Jönköpings läns rutiner i samband med beslut om att införa ny medicinteknisk utrustning" (pdf-fil, 289 kB) 

Missiv till "Granskning av Region Jönköpings läns rutiner i samband med beslut om att införa ny medicinteknisk utrustning"  (pdf-fil, 159 kB)

Granskning av Region Jönköpings läns rutiner för att säkerställa att beslut verkställs 

Revisionsrapport "Granskning av Region Jönköpings läns rutiner för att säkerställa att beslut verkställs" (pdf-fil, 365 kB)

Missiv till "Granskning av Region Jönköpings läns rutiner för att säkerställa att beslut verkställs"  (pdf-fil, 178 kB)

Granskning av omställningen till en god och nära vård

Revisionsrapport "Granskning av omställningen till en god och nära vård" (pdf-fil, 350 kB)

Missiv till "Granskning av omställningen till en god och nära vård" (pdf-fil, 179 kB)

Granskning av delårsrapport 2022:2 

Revisionsrapport "Granskning av delårsrapport 2022:2" (pdf-fil, 149 kB)

Missiv till "Granskning av delårsrapport 2022:2" (pdf-fil, 166 kB)

"Revisorenas bedömning av delårsrapport 2022:2" (pdf-fil, 159 kB)

Granskning av Region Jönköpings läns styrning och ledning utifrån Agenda 2030 

Revisionsrapport "Granskning av Region Jönköpings läns styrning och ledning utifrån Agenda 2030" (pdf-fil, 540 kB)

Missiv till "Granskning av Region Jönköpings läns styrning och ledning utifrån Agenda 2030" (pdf-fil, 181 kB)

Granskning av årsredovisning 2021

Revisionsrapport "Granskning av årsredovisning 2021" (pdf-fil, 135 kB)

Revisionsrapport "Granskning av God ekonomisk hushållning" (pdf-fil, 2444 kB)

Missiv till "Granskning av årsredovisning 2021" (pdf-fil, 166 kB)

Granskning av regionens arbete med att förstärka vårdhygiens arbete inom primärvården

Revisionsrapport "Granskning av regionens arbete med att förstärka vårdhygiens arbete inom primärvården" (pdf-fil, 330 kB)

Missiv till  "Granskning av regionens arbete med att förstärka vårdhygiens arbete inom primärvården" (pdf-fil, 179 kB)

Granskning av hantering av uppskjuten vård 

Revisionsrapport "Granskning av hantering av uppskjuten vård" (pdf-fil, 714 kB)

Missiv till "Granskning av hatnering av uppskjuten vård" (pdf-fil, 123 kB) 

Granskning av arbetsmiljön kopplad till covid-19 

Revisionsrapport "Granskning av arbetsmiljön kopplad till covid-19" (pdf-fil, 492 kB)

Missiv till "Granskning av arbetsmiljön kopplad till covid-19"  (pdf-fil, 176 kB)

Granskning av beredning och beslutsfattande i samband med covid-19-pandemin

Revisionsrapport "Granskning av beredning och beslutsfattande i samband med covid-19 -pandemin" (pdf-fil, 320 kB)

Missiv till "Granskning av beredning och beslutsfattande i samband med covid-19-pandemin"  (pdf-fil, 179 kB)

Granskning av regionens styrning och kontroll av regionens folkhälsoarbete 

Revisionsrapport "Granskning av regionens styrning och kontroll av regionens folkhälsoarbete"  (pdf-fil, 1000 kB)

Missiv till "Granskning av regionens styrning och kontroll av regionens folkhälsoarbete"  (pdf-fil, 177 kB)

Granskning av löneprocessen

Revisionsrapport "Granskning av löneprocesen" (pdf-fil, 400 kB)

Missiv till "Granskning av löneprocessen"  (pdf-fil, 161 kB)

Granskning av delårsrapport 2021

Revisionsrapport "Granskning av delårsrapport 2021" (pdf-fil, 136 kB)

Missiv till "Gransknign av delårsarpport 2021" (pdf-fil, 165 kB)

Skrivelse till "Granskningsrapport 2021" (pdf-fil, 158 kB)

Granskning av årsredovisning 2020 

Revisionsrapport "Granskning av årsredovising" (pdf-fil, 238 kB)

Missiv till "Granskning av årsredovising" (pdf-fil, 179 kB)

Gransknign av insatser och samverkan inom området psykisk ohälsa, barn och ungdomar

Revisionsrapport "Gransknign av insatser och samverkan inom området psykisk ohälsa, barn och ungdomar" (pdf-fil, 463 kB)

Missiv till "Gransknign av insatser och samverkan inom området psykisk ohälsa, barn och ungdomar" (pdf-fil, 22 kB)

Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling med fokus på social hållbarhet

Revisionsrapport "Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling med fokus på social hållbarhet" (pdf-fil, 1780 kB)

Missiv till "Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling med fokus på social hållbarhet" (pdf-fil, 121 kB)

Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling med fokus på miljö och klimat 

Revisionsrapport "Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling med fokus på miljö och klimat" (pdf-fil, 1888 kB)

Missiv till "Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling med fokus på miljö och klimat" (pdf-fil, 122 kB)

Granskning av klagomålshantering inom Region Jönköpings län

Revisionsrapport "Granskning av klagomålshantering inom Region Jönköpings län" (pdf-fil, 346 kB)

Missiv till "Granskning av klagomålshantering inom Region Jönköpings län" (pdf-fil, 180 kB)