Regionrevision

Skrivbord med papper och dator

Regionrevisorerna har fullmäktiges uppdrag att granska all verksamhet i Region Jönköpings län.

Aktuellt från revisionen 

Pågående granskningar och månad när de beräknas vara klara

  • Granskning av kompetensförsörjning inom psykiatrin, december 2018
  • Granskning riktade statsbidrag, december 2018
  • Granskning cancervård, december 2018
  • Granskning av intern kontroll inom regionens löneprocess, december 2018
  • Granskning remisshantering, januari 2019
  • Granskning av ANA:s arbete med kompetensförsörjning för näringslivet i Region Jönköpings län

Granskningarna gäller revisionsåret 2017 och 2018. Revisionsåret 2017 avslutas när revisorerna lämnar sin revisionsberättelse i april 2018.

Nya rapporter på webbplatsen

Granskning process för bidragsutbetalning nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Revisionsrapport "Granskning av processen för bidragsutbetalning inom nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av processen för bidragsutbetalning inom nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet"(pdf-dokument)

Granskning av årsredovisning 2017

Revisionsrapport "Granskning av årsredovisning 2017"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av årsredovisning 2017"(pdf-dokument)

Granskning av e-hälsa - del 2

Revisionsrapport "Granskning av e-hälsa - del 2"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av e-hälsa - del 2"(pdf-dokument)

Granskning av informationssäkerhet

Revisionsrapport av "Granskning av informationssäkerhet"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av informationssäkerhet"(pdf-dokument)

Förstudie - Läkemedelshantering Region Jönköpings län

Revisionsrapport" Förstudie - Läkemedelshantering Region Jönköpings län"(pdf-dokument)

Granskning av e-hälsa - del 1 invånartjänster

Revisionsrapport "Granskning av e-hälsa - del 1 invånartjänster" (pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av e-hälsa - del 1 invånartjänster"(pdf-dokument)

Granskning av regionens arbete med att förskjuta vård från slutenvård och specialistvård till öppenvård och primärvård

Revisionsrapport "Granskning av regionens arbete med att förskjuta vård från slutenvård och specialistvård till öppenvård och primärvård"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av regionens arbete med att förskjuta vård från slutenvård och specialistvård till öppenvård och primärvård"(pdf-dokument)

Uppföljning av granskningar genomförda 2013 och 2015

Revisionsrapport "Uppföljning av granskningar genomförda 2013 och 2015"(pdf-dokument)

Missiv till "Uppföljning av granskningar genomförda 2013 och 2015"(pdf-dokument)

Granskning av regionens arbete med chefsförsörjning

Revisionsrapport "Granskning av regionens arbete med chefsförsörjning"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av regionens arbete med chefsförsörjning"(pdf-dokument)

Granskning av investeringar

Revisionsrapport "Granskning av investeringar"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av investeringar"(pdf-dokument)

Granskning av regionens arbete med att utnyttja möjligheterna inom området Rätt använd kompetens (RAK)

Revisionsrapport "Granskning av regionens arbete med att utnyttja möjligheterna inom området Rätt använd kompetens (RAK)"(pdf-dokument)

Missiv till  "Granskning av regionens arbete med att utnyttja möjligheterna inom området Rätt använd kompetens (RAK)"(pdf-dokument)