Regionrevision

Skrivbord med papper och dator

Regionrevisorerna har fullmäktiges uppdrag att granska all verksamhet i Region Jönköpings län.

Aktuellt från revisionen 

Pågående granskningar:

 

 

Granskningarna gäller revisisionsår 2020.  

Nya rapporter på webbplatsen

Granskning av årsredovisning 2020 

Revisionsrapport "Granskning av årsredovising"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av årsredovising"(pdf-dokument)

Gransknign av insatser och samverkan inom området psykisk ohälsa, barn och ungdomar

Revisionsrapport "Gransknign av insatser och samverkan inom området psykisk ohälsa, barn och ungdomar"(pdf-dokument)

Missiv till "Gransknign av insatser och samverkan inom området psykisk ohälsa, barn och ungdomar"(pdf-dokument)

Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling med fokus på social hållbarhet

Revisionsrapport "Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling med fokus på social hållbarhet"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling med fokus på social hållbarhet"(pdf-dokument)

Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling med fokus på miljö och klimat 

Revisionsrapport "Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling med fokus på miljö och klimat"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling med fokus på miljö och klimat"(pdf-dokument)

Granskning av klagomålshantering inom Region Jönköpings län

Revisionsrapport "Granskning av klagomålshantering inom Region Jönköpings län"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av klagomålshantering inom Region Jönköpings län"(pdf-dokument)