Regionrevision

Skrivbord med papper och dator

Regionrevisorerna har fullmäktiges uppdrag att granska all verksamhet i Region Jönköpings län.

Aktuellt från revisionen 

Pågående granskningar och månad när de beräknas vara klara

  • "Granskning av regionens anpassning till ny kommunallag och förvaltningslag", februari 2020
  • "Gransknning av rehabilitering inom strokesjukvården", mars 2020
  • "Granskning av läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelser", mars 2020

Granskningarna gäller revisionsåret 2017 och 2018. Revisionsåret 2017 avslutas när revisorerna lämnar sin revisionsberättelse i april 2018.

Nya rapporter på webbplatsen

Granskning av budget- och planeringsprocessen

Revisionsrapport "Granskning av budget- och planeringsprocessen"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av budget- och planeringsprocessen"(pdf-dokument)

Granskning av regionens arbete med att förebygga, förhindra och hantera hot och våld mot anställda

Revisionsrapport "Granskning av regionens arbete med att förebygga, förhindra och hantera hot och våld mot anställda"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av regionens arbete med att förebygga, förhindra och hantera hot och våld mot anställda"(pdf-dokument)

Granskning av tillgänglighet inom specialiserad vård

Revisionsrapport "Granskning av tillgänglighet inom specialiserad vård"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av tillgänglighet inom specialiserad vård"(pdf-dokument)

Granskning av samverkan kring utskrivningsklara patienter 

Revisionsrapport "Granskning av samverkan kring utskrivningsklara patienter" (pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av samverkan kring utskrivningsklara patienter"(pdf-dokument)

Granskning av patientens rätt 

Revisionsrapport "Granskning av patientens rätt"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av patientens rätt" (pdf-dokument)

Granskning av delårsrapport 2019:2 

Revisionsrapport "Granskning av delårsrapport 2019:2"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av delårsrapport 2019:2"(pdf-dokument)

Skrivelse till "Granskning av delårsrapport 2019:2"(pdf-dokument)

Granskning av avvikelsehanetering

Revisionsrapport "Granskning av avvikelsehanetering"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av avvikelsehanetering"(pdf-dokument)

Granskning intern styrning och kontroll, nämnden för folkhälsa och sjukvård

Revisionsrapport "Granskning intern styrning och kontroll, nämnden för folkhälsa och sjukvård"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning intern styrning och kontroll, nämnden för folkhälsa och sjukvård"(pdf-dokument)

Granskning av tillgänglighet inom tandvården

Revisionsrapport "Granskning av tillgängligheten inom tandvården"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av tillgängligheten inom tandvården"(pdf-dokument)

Granskning av styrning och uppföljing av Smålands Musik och Teater (SMOT)

Revisionsrapport "Granskning av styrning och uppföljing av Smålands Musik och Teater (SMOT)"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av styrning och uppföljing av Smålands Musik och Teater (SMOT)"(pdf-dokument)

Yttrande till "Granskning av styrning och uppföljing av Smålands Musik och Teater (SMOT)"(pdf-dokument)

Granskning av intern styrning och kontroll

Revisionsrapport "Granskning av intern styrning och kontroll"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av intern styrning och kontroll"(pdf-dokument)

Yttrande till "Granskning av intern styrning och kontroll"(pdf-dokument)

Granskning årsredovisning 2018

Revisionsrapport "Granskning årsredovisning 2018"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning årsredovisning 2018"(pdf-dokument)

Uppföljning av tidigare genomförda granskningar - Granskning av åtgärer för en ekonomi i balans 2015 - Granskning avseende förebyggande åtgärder kring oegentligheter 2016

Revisionsrapport "Uppföljning av tidigare genomförda granskningar(pdf-dokument) - Granskning av åtgärer för en ekonomi i balans 2015(pdf-dokument) - Granskning avseende förebyggande åtgärder kring oegentligheter 2016"(pdf-dokument)

Missiv till "Uppföljning av tidigare genomförda granskningar(pdf-dokument) - Granskning av åtgärer för en ekonomi i balans 2015(pdf-dokument) - Granskning avseende förebyggande åtgärder kring oegentligheter 2016"(pdf-dokument)

Granskning av intern kontroll inom regionens löneprocess

Revisionsrapport "Granskning av intern kontroll inom regionens löneprocess"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av intern kontroll inom regionens löneprocess"(pdf-dokument)

Yttrande till "Granskning av intern kontroll inom regionens löneprocess"(pdf-dokument)

Granskning av arbetet med kompetensförsöjning för näringslivet i Jönköpings län

Revisionsrapport "Granskning av arbetet med kompetensförsöjning för näringslivet i Jönköpings län"(pdf-dokument)

Missiv till  "Granskning av arbetet med kompetensförsöjning för näringslivet i Jönköpings län"(pdf-dokument)

Granskning av region Jönköpings läns efterlevnad av dataskyddsförordning

Revisionsrapport "Granskning av region Jönköpings läns efterlevnad av dataskyddsförordning"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av region Jönköpings läns efterlevnad av dataskyddsförordning"(pdf-dokument)

Yttrande till "Granskning av region Jönköpings läns efterlevnad av dataskyddsförordning"(pdf-dokument)

Granskning av riktade statsbidrag

Revisionsrapport "Granskning av riktade statsbidrag"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av riktade statsbidrag"(pdf-dokument)

Yttrande till "Granskning av riktade statsbidrag"(pdf-dokument)

Granskning av cancervården

Revisionsrapport "Granskning av cancervården"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av cancervården"(pdf-dokument)

Granskning av kompetensförsörjning inom psykiatrin

Revisionsrapport "Granskning av kompetensförsörjning inom psykiatrin"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av kompetensförsörjning inom psykiatrin"(pdf-dokument)

Yttrande till "Granskning av kompetensförsörjning inom psykiatrin"(pdf-dokument)

Granskning av delårsrapport 2018

Revisionsrapport "Granskning av delårsrapport 2018"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av delårsrapport 2018"(pdf-dokument)

Skrivelse till  "Granskning av delårsrapport 2018"(pdf-dokument)

Granskning process för bidragsutbetalning nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Revisionsrapport "Granskning av processen för bidragsutbetalning inom nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av processen för bidragsutbetalning inom nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet(pdf-dokument)