Politik, möten och handlingar

Regionrevision

Skrivbord med papper och dator

Regionrevisorerna har fullmäktiges uppdrag att granska all verksamhet i Region Jönköpings län.

Aktuellt från revisionen 

Pågående granskningar:
- Granskning av samverkan inom hemsjukvården i Region Jönköpings län 

- Granskning av styrning och ledning, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Granskningarna gäller revisisionsår 2022.  

Nya rapporter på webbplatsen

Granskning av Region Jönköpings läns rutiner i samband med beslut om att införa ny medicinteknisk utrustning 

Revisionsrapport "Granskning av Region Jönköpings läns rutiner i samband med beslut om att införa ny medicinteknisk utrustning"(pdf-fil 289 KB) 

Missiv till "Granskning av Region Jönköpings läns rutiner i samband med beslut om att införa ny medicinteknisk utrustning" (pdf-fil 159 KB)

Granskning av Region Jönköpings läns rutiner för att säkerställa att beslut verkställs 

Revisionsrapport "Granskning av Region Jönköpings läns rutiner för att säkerställa att beslut verkställs"(pdf-fil 365 KB)

Missiv till "Granskning av Region Jönköpings läns rutiner för att säkerställa att beslut verkställs" (pdf-fil 178 KB)

Granskning av omställningen till en god och nära vård

Revisionsrapport "Granskning av omställningen till en god och nära vård"(pdf-fil 350 KB)

Missiv till "Granskning av omställningen till en god och nära vård"(pdf-fil 179 KB)

Granskning av delårsrapport 2022:2 

Revisionsrapport "Granskning av delårsrapport 2022:2"(pdf-fil 149 KB)

Missiv till "Granskning av delårsrapport 2022:2"(pdf-fil 166 KB)

"Revisorenas bedömning av delårsrapport 2022:2"(pdf-fil 159 KB)

Granskning av Region Jönköpings läns styrning och ledning utifrån Agenda 2030 

Revisionsrapport "Granskning av Region Jönköpings läns styrning och ledning utifrån Agenda 2030"(pdf-fil 540 KB)

Missiv till "Granskning av Region Jönköpings läns styrning och ledning utifrån Agenda 2030"(pdf-fil 181 KB)

Granskning av årsredovisning 2021

Revisionsrapport "Granskning av årsredovisning 2021"(pdf-fil 135 KB)

Revisionsrapport "Granskning av God ekonomisk hushållning"(pdf-fil 2444 KB)

Missiv till "Granskning av årsredovisning 2021"(pdf-fil 166 KB)

Granskning av regionens arbete med att förstärka vårdhygiens arbete inom primärvården

Revisionsrapport "Granskning av regionens arbete med att förstärka vårdhygiens arbete inom primärvården"(pdf-fil 330 KB)

Missiv till  "Granskning av regionens arbete med att förstärka vårdhygiens arbete inom primärvården"(pdf-fil 179 KB)

Granskning av hantering av uppskjuten vård 

Revisionsrapport "Granskning av hantering av uppskjuten vård"(pdf-fil 714 KB)

Missiv till "Granskning av hatnering av uppskjuten vård"(pdf-fil 123 KB) 

Granskning av arbetsmiljön kopplad till covid-19 

Revisionsrapport "Granskning av arbetsmiljön kopplad till covid-19"(pdf-fil 492 KB)

Missiv till "Granskning av arbetsmiljön kopplad till covid-19" (pdf-fil 176 KB)

Granskning av beredning och beslutsfattande i samband med covid-19-pandemin

Revisionsrapport "Granskning av beredning och beslutsfattande i samband med covid-19 -pandemin"(pdf-fil 320 KB)

Missiv till "Granskning av beredning och beslutsfattande i samband med covid-19-pandemin" (pdf-fil 179 KB)

Granskning av regionens styrning och kontroll av regionens folkhälsoarbete 

Revisionsrapport "Granskning av regionens styrning och kontroll av regionens folkhälsoarbete" (pdf-fil 1000 KB)

Missiv till "Granskning av regionens styrning och kontroll av regionens folkhälsoarbete" (pdf-fil 177 KB)

Granskning av löneprocessen

Revisionsrapport "Granskning av löneprocesen"(pdf-fil 400 KB)

Missiv till "Granskning av löneprocessen" (pdf-fil 161 KB)

Granskning av delårsrapport 2021

Revisionsrapport "Granskning av delårsrapport 2021"(pdf-fil 136 KB)

Missiv till "Gransknign av delårsarpport 2021"(pdf-fil 165 KB)

Skrivelse till "Granskningsrapport 2021"(pdf-fil 158 KB)

Granskning av årsredovisning 2020 

Revisionsrapport "Granskning av årsredovising"(pdf-fil 238 KB)

Missiv till "Granskning av årsredovising"(pdf-fil 179 KB)

Gransknign av insatser och samverkan inom området psykisk ohälsa, barn och ungdomar

Revisionsrapport "Gransknign av insatser och samverkan inom området psykisk ohälsa, barn och ungdomar"(pdf-fil 463 KB)

Missiv till "Gransknign av insatser och samverkan inom området psykisk ohälsa, barn och ungdomar"(pdf-fil 22 KB)

Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling med fokus på social hållbarhet

Revisionsrapport "Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling med fokus på social hållbarhet"(pdf-fil 1780 KB)

Missiv till "Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling med fokus på social hållbarhet"(pdf-fil 121 KB)

Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling med fokus på miljö och klimat 

Revisionsrapport "Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling med fokus på miljö och klimat"(pdf-fil 1888 KB)

Missiv till "Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling med fokus på miljö och klimat"(pdf-fil 122 KB)

Granskning av klagomålshantering inom Region Jönköpings län

Revisionsrapport "Granskning av klagomålshantering inom Region Jönköpings län"(pdf-fil 346 KB)

Missiv till "Granskning av klagomålshantering inom Region Jönköpings län"(pdf-fil 180 KB)