Regionrevision

Skrivbord med papper och dator

Regionrevisorerna har fullmäktiges uppdrag att granska all verksamhet i Region Jönköpings län.

Aktuellt från revisionen 

Pågående granskningar:

- Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling med fokus på miljö och klimat 

- Gransknign av arbetet mot psykisk ohälsa bland barn och unga

- Granskning av regionens arbete med social hållbarhet 

 

Granskningarna gäller revisisionsår 2020.  

Nya rapporter på webbplatsen

Granskning av klagomålshantering inom Region Jönköpings län

Revisionsrapport "Granskning av klagomålshantering inom Region Jönköpings län"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av klagomålshantering inom Region Jönköpings län"(pdf-dokument)