Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 2018

ordförandeklubba
Foto: Johan W Avby