Nya stambanor

Visionsbild över hur centrala Jönköping ser ut när den nya stambanan är byggd
Foto: White arkitekter

Nya stambanor är en nyckelfråga för utveckling och tillväxt i både Jönköpings län och Sverige. I december 2017 presenterade Sverigeförhandlingen ett förslag på hur Sveriges nya stambanor ska byggas. I den nationella planen för infrastruktur som beslutades i juni 2022, finns hela systemet med för första gången. Överläggningar mellan riksdagspartierna fortsätter. Region Jönköpings län arbetar för ett helt system och en snabb byggstart, för att kunna realisera nyttorna med nya stambanor så snart som möjligt.

Med nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö blir Jönköping en knutpunkt. I det förslag som Sverigeförhandlingen lagt fram, blir även Tranås och Värnamo stationsorter i vårt län.

De nya stambanorna behövs

Det är fullt på de järnvägar vi har, samtidigt som efterfrågan på både person- och godstrafik på järnväg fortsätter att öka. Sedan 1990 har persontransporterna på tåg ökat med över 120 procent. Södra och Västra stambanan har snart nått sitt kapacitetstak. Att hitta utrymme för underhåll blir allt svårare och järnvägssystemet blir sårbart med stora störningar.

De nya spåren avlastar de befintliga stambanorna och ökar punktligheten i hela systemet. Nya stambanor ger också samhällseffekter som större arbetsmarknadsregioner och bättre möjligheteter för människor att bo och arbeta där man vill. Möjligheten att nå klimatmålen ökar när fler väljer tåg i stället för flyg.

Arbetet fortsätter

I slutet av år 2017 överlämnade Sverigeförhandlingen sitt slutarbete till regeringen som innehöll en rad löften från alla inblandade parter. Det är nu upp till regeringen att hantera det fortsatta arbetet. Region Jönköpings län fortsätter arbetet, att tillsammans med länets kommuner, förverkliga de planer om nya stambanor så fort som möjligt. Region Jönköpings län samarbetet med flera andra regioner, företag och organisationer som delar målsättningen att få nya stambanor på plats.

Sverigeförhandlingens webbplats(Extern länk)