IT-centrum som arbetsplats

Medarbetare på kontoret

IT inom Region Jönköpings län präglas, särskilt inom verksamhetsområdet ”Folkhälsa och sjukvård”, av lagkrav samt genomgående höga krav på användbarhet, informationssäkerhet, patientintegritet, tillgänglighet och driftsäkerhet. För många IT-tjänster behöver verksamheten ha tillgång till support dygnet runt.

IT-centrum har idag 140 medarbetare som har kompetens inom samtliga roller inom systemutvecklingsprocessen från strategi och verksamhetsanalys till bred teknisk kompetens inom olika tekniker. Medarbetarna besitter dessutom djup kompetens inom drift och supportområdet.

Detta är några av våra medarbetare på IT-centrum som säger följande om att arbeta hos oss:

Johan

JohanJag heter Johan Blomqvist och arbetar som testledare på Region Jönköpings län. Jag är även teamledare för vårt testteam och delaktig i utvecklingsarbetet i området test. I vårt team arbetar vi med att testa och kvalitetssäkra olika applikationer innan de driftsätts, både nya system och uppgraderingar av de som redan är i drift.

Jag arbetade tidigare som sjuksköterska på Länssjukhuset Ryhov och där var jag superanvändare för vårt journalsystem Cosmic. När IT-centrum sökte en person med IT-intresse och vårdbakgrund för att arbeta med testning nappade jag på det.

Jag har sedan dess gått två utbildningar för att utveckla min kompetens inom områdena mjukvarutestning och testledning. Att arbeta med test är oerhört roligt, man ska vara noggrann och välstrukturerad, men samtidigt nyfiken och kreativ!

IT-centrum är en mycket bra arbetsplats med stora möjligheter till personlig utveckling, och jag trivs väldigt bra här, både med mina arbetsuppgifter och med mina trevliga kollegor!

Mia

MiaJag heter Mia Nohammar och arbetar som applikationsspecialist på enhet Utveckling på IT-centrum.

Jag ingår i förvaltningsgruppen Remiss och Diagnostik. Mitt största fokus ligger på Region Jönköpings läns Remiss och Svarssystem som heter WEADD ROS. Jag utvecklar, hanterar incidenter och ingår i projekt i nära samarbete med kund och leverantör. Det är väldigt varierande och intressant!

Jag började på IT-centrum på enhet Kundcenter. När det fanns behov av flera applikationsspecialister såg jag min chans till nya utmaningar och att få fördjupa min kunskap i ett mindre antal applikationer.

Innan jag började på IT-centrum har jag arbetat inom IT-branschen i 15 år med drift, support och systemförvaltning vilket förstås har varit till stor fördel att ha med sig i bagaget.

På fritiden gillar jag att springa, resa och umgås med familj och vänner.

Jag trivs fantastiskt bra med kollegorna på IT-Centrum, jag tycker vi är ett härligt gäng som har roligt och alltid hjälps åt i vår strävan efter att leverera kunden bästa möjliga IT stöd. 

Carina

CarinaJag heter Carina Carlsson och arbetar som förvaltningsledare på IT-centrum där jag tillsammans med mina team-medlemmar ansvarar för förvaltning och drift av några av Regionens IT-system, främst olika journalsystem inom sjukvård.

IT-centrum är en arbetsplats som ansvarar för ca 700 system som är IT-stöd till olika typer av verksamheter. Här händer det hela tiden saker som utmanar och utvecklar mina kunskaper.

Jag har varit hos IT-centrum sedan 2015 och trivs jättebra. Här får jag utvecklas och jobba med fantastiska kollegor. Jag får jobba både individuellt och med team. Att tillsammans lösa uppdrag och ständigt lära av kompetenta kollegor är både roligt och stimulerande. Det jag uppskattar mest hos IT-centrum är framåtanda och möjligheten att utvecklas och växa som individ.

 

Välkommen att jobba med oss på IT-Centrum