IT-centrum som arbetsplats

Medarbetare på kontoret
Medarbetare på IT-centrum.

 IT-centrum har idag 200 medarbetare med kompetens inom samtliga roller inom systemutvecklingsprocessen, från strategi och verksamhetsanalys till olika tekniker inom IT. Medarbetarna har dessutom djup kompetens inom drift och supportområdet.

Här får du möta två av våra medarbetare på IT-centrum och höra vad de tycker är bäst med att jobba på regionen:

Tre snabba med Hans Lafin, projektledare 

Vad är det bästa med att jobba i Region Jönköpings län?Hans Lafin

– Att jag ständigt får utvecklas är för mig en av de viktigaste faktorerna. En annan viktig del är kulturen som vi alla bidrar till, där våra ledare agerar mer som coacher än chefer och där jämställdheten alltid är i fokus. Det är en miljö jag trivs och vill vistas i.

Vilket är det roligaste projektet du jobbat med?

– Ordet digitalisering kan lätt bli ett missbrukat ”buzzword” men att få leda en förändring inom barn- och ungdomspsykiatrin, som skapat nyttoeffekter för dess medarbetare och därmed gagnat kommunens invånare, är för mig en digitaliseringsresa som i allra högsta grad är verklig. Och vi har mer spännande initiativ under hösten - så jag behöver fler ”digitala coacher”!

Vilka egenskaper ser du helst i en kollega?

– Empati är en viktig egenskap. Jag ser gärna en blandning av unga talanger med stort engagemang som vill lära sig nya saker och seniora kollegor som ser värdet i att dela med sig av sina erfarenheter och sin expertis. Och jag vill se glöden i deras ögon - att de älskar sitt jobb!

Mitt vaccin – ett livsviktigt projektAllan Sagefalk

När pandemin slog sitt grepp om världen blev tillgången på vaccin en knäckfråga. Och när det väl var framtaget blev nästa steg att samordna distributionen. Behovet var massivt och tiden var knapp.

Arbetet började i mitten av december.
I februari var funktionen i drift. För Allan Sagefalk, teknisk projektledare på Region Jönköpings län för Mitt vaccin blev det tre månader av intensivt arbete. Många aktiviteter som löpte parallellt behövde samordnas.

Dels skulle han leda arbetet med att rent tekniskt bygga bokningsfunktionen men också inleda ett intensivt och nära samarbete med verksamheten, i det här fallet sjukvården och skapa en trygghet och en fungerande kommunikation genom hela processen.

En dramatisk uppgift

Uppgiften – att anpassa och tweaka en redan befintlig applikation. Att göra den till ett hjälpmedel, dels för logistik av vaccinet men också för att boka vaccinationstider, både från individens och sjukvårdens håll. Applikationen behövde också innehålla integrationer som gör det möjligt för patienten att själv se sin journal på nätet

- Det var en dramatisk uppgift, jag menar folk dog, det var bråttom, men vi var aldrig otrygga. Det fanns en klok förväntan på oss, en balanserad kravställan och vi hade många professionella och kompetenta människor runt omkring oss, berättar Allan.

Från simulering till verklighet

Applikationen testades genom simulerad massvaccination för att säkerställa att allt fungerade som det skulle. Och det var en speciell känsla att sedan kliva in i skarpt läge och få sin spruta på riktigt, berättar Allan.

– Det var fantastiskt sedan när jag själv fick mitt vaccin, att få uppleva vilken effektiv maskin vi varit med och byggt upp, som bara fungerar. Det är precis så det ska vara med administrativa stöd. De ska bara finnas där, utan att märkas. Som motorn i bilen, skrattar han.