IT

Man framför dator med en telefon i handen
Foto: Johan W Avby

Region Jönköpings läns IT-leveranser sker i huvudsak genom IT-centrum och i samverkan med beställande och mottagande verksamheter samt respektive systemförvaltningsorganisation.

IT-centrums uppdrag är att tillgodose Regionen Jönköpings läns behov av IT-tjänster. Det omfattar stöd för ledning och styrning av verksamheten, ändamålsenliga IT-tjänster för kärnverksamheternas bedrivande och IT-tjänster riktade mot medborgarna samt interna stödsystem.

IT inom Region Jönköpings län präglas, särskilt inom verksamhetsområdet ”Folkhälsa och sjukvård”, av lagkrav samt genomgående höga krav på användbarhet, informationssäkerhet, patientintegritet, tillgänglighet och driftsäkerhet. För många IT-tjänster behöver verksamheten ha tillgång till support dygnet runt. Delar av verksamheten är högspecialiserad och teknikdriven.

Region Jönköpings län använder IT för att planera, genomföra och följa upp verksamheten, men också för att långsiktigt och konsekvent förbättra sättet att arbeta.

IT-centrum bidra till att nå Region Jönköpings läns vision och strategiska mål genom att effektivt omsätta verksamhetsbehov till relevanta IT-stöd, men också genom att vara framåtblickande och proaktivt identifiera möjligheter där IT kan bidra till verksamhetsutveckling på ett effektivt sätt.

Organisation och ledning

IT-centrum leds av IT-direktören och består av två områden:

  • Område strategiskt ledningsstöd
  • Område kundleverans

Område kundleverans är indelat i fem enheter:

  • Enhet Lokal IT-service som har daglig kontakt på plats hos våra kunder
  • Enhet Kundcenter som har daglig kontakt med våra kunder i kundcentret
  • Enhet Analys och Design som arbetsleder, analyserar och kvalitetssäkrar IT-lösningar
  • Enhet Utveckling, utvecklar system och tjänster
  • Enhet Applikation och infrastruktur som hanterar den tekniska infrastrukturen