Regionledning

Regionledningen har fokus på övergripande strategiska frågor samt bereder ärenden till den politiska ledningen.

Regiondirektör

Jane Ydman är regiondirektör och högsta chef för regionen. Hon rapporterar till regionstyrelsen och är ytterst ansvarig för att verksamheten fungerar.

Regional utveckling

  • Regional utvecklingsdirektör Kristina Athlei

Folkhälsa och sjukvård

  • Hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig
  • Utvecklingsdirektör, Qulturum, Göran Henriks
  • Forskningschef, Futurum, Boel Andersson Gäre

Regionledningskontor

  • Tf ekonomidirektör Camilla Holm
  • Tf HR-direktör Sven Sällström Fägerskjöld
  • Kanslidirektör Siw Kullberg
  • Kommunikationsdirektör Christina Jörhall