Digital infrastruktur

Man visar upp bredbandskabel
En driftsäker bredbandsinfrastruktur och väl utvecklade e-tjänster är en förutsättning för att Jönköpings län ska vara en attraktiv plats för både invånare och näringsliv. Foto: Johan W Avby

Vårt mål är att Jönköpings län ska präglas av högt IT-användande som gynnar en hållbar utveckling. Tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköpings län och i samråd med andra regionala utvecklingsaktörer satsar vi på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Regional digital agenda

Den regionala digitala agendan sammanfattar de prioriteringar som vi i Jönköpings län är överens om att göra för att nå upp till det nationella målet: Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Målet med insatserna i agendan är att utveckla ett smartare och öppnare samhälle som stödjer innovation och delaktighet – helt enkelt att skapa en enklare vardag för både invånare och företag. För genomförandet av insatserna ansvarar de organisationer som medverkar. Region Jönköpings län ansvarar för att följa upp genomförandet av insatserna.

E-hälsa och invånartjänster

Vi satsar på att utveckla e-tjänster och invånartjänster som skapar delaktighet, ökad trygghet och tillgänglighet för invånarna i vårt län. Det handlar till exempel om E-hälsotjänster som frigör resurser inom vården genom att ta tillvara på invånarens möjlighet till självservice och erbjuda alternativa eller kompletterande vård- och behandlingsformer. Exempel på e-hälsotjänster är:

  • Journal via nätet
  • Webbtidbokning
  • 1177 Vårdguiden
  • Stöd och behandling via Internet

Bredbandsutbyggnad

En driftsäker bredbandsinfrastruktur med snabb uppkoppling är en förutsättning för att Jönköpings län ska vara en attraktiv plats för både invånare och näringsliv.

Alla län har bredbandskoordinatorer utsedda av regeringen. Bredbandskoordinatorn för Jönköpings län är placerad hos oss och ska under perioden 2015–2020 arbeta för bredbandsutbyggnad i Jönköpings län, men också för länsöverskridande samarbeten.