Vi är klimatsmarta

Kvinna laddar elcykel vid laddstolpe.
Foto: Johan W Avby

Vi minskar vår klimatpåverkan, anpassar oss till ett förändrat klimat och bidrar till att Jönköpings län blir ett klimatsmart plusenergilän som producerar mer förnybar energi än vad vi använder.

Mindre klimatpåverkan från våra fastigheter

Vi gör mycket för att energieffektivisera lokalerna i våra verksamheter. Och vår energiförbrukning är låg i jämförelse med andra regioner. Till exempel förbättrar vi ventilationen, byter ut äldre armaturer till sådana som är mer energisnåla och utbildar vår personal i energieffektivisering. Elen vi köper in kommer från förnybara källor som sol, vind och vatten.

Vi producerar själva förnybar energi genom solceller som finns på våra sjukhus, på Kulturhuset Spira samt på flera vårdcentraler och skolor. Solcellerna försörjer ungefär 7 procent av det totala elbehovet i Region Jönköpings län.

Genom en hållbar byggprocess strävar vi efter att minska klimatpåverkan när vi bygger om och bygger nytt. Det gör vi till exempel genom att ta hänsyn till klimatpåverkan tidigt i projektet. Vi arbetar också för att öka användningen av trä och andra klimatsmarta konstruktioner i byggprojekten.

Mindre utsläpp av lustgas

Lustgas, som används som smärtlindring vid förlossningar, påverkar klimatet negativt vid utsläpp. Därför är alla förlossningsmottagningar i länet utrustade med destruktionsanläggningar som omvandlar lustgasen till syre och kväve. På så sätt kan vi fortsätta att använda lustgasen som effektiv smärtlindring, utan att den påverkar miljön.

Mindre klimatpåverkan från våra transporter

För att minska klimatpåverkan från våra transporter satsar vi på bilar som har så lite påverkan på vårt klimat som möjligt. Vår drivmedelsstrategi innebär bland annat att våra fordon i första hand ska drivas med biogas eller el.

I den allmänna kollektivtrafiken används till största delen förnybara drivmedel. Busstrafiken drivs till 100 procent av förnybara drivmedel och tågtrafiken drivs till största delen av förnybar el. Vårt mål är att öka andelen förnybara drivmedel i våra dieseltåg.

Hållbarhet, Jönköpings länstrafik (Extern länk)

Vi satsar också på resfria möten via digitala lösningar – både för interna möten inom våra verksamheter, men också mellan oss och våra patienter. Dessutom utvecklar vi samordningen av vårdbesök till och mellan våra sjukhus, så att färre resor behövs.  

Våra medarbetare har möjlighet att förmånligt hyra cykel eller el-cykel. På så sätt bidrar vi till att öka andelen hållbara transporter både till och från arbetet, och privat.