Politiska styrdokument

Arbetsordning för regionfullmäktige (fastställt av regionfullmäktige 2021-08-31) (pdf-fil, 294 kB)

Arbetsordning för styrelse nämnder utskott beredningar och delegationer (fastställt av regionfullmäktige 2021-08-31) (pdf-fil, 248 kB)

Arbetsordning för Kommunalt forum (fastställt av regionfullmäktige 2023-04-18) (pdf-fil, 35 kB)

Reglementen

Reglemente för regionstyrelsen (fastställt av regionfullmäktige 2021-08-31) (pdf-fil, 244 kB)

Reglemente för regionstyrelsens arbetsutskott RSAU (fastställt av regionfullmäktige 2021-08-31) (pdf-fil, 121 kB)

Reglemente för regionstyrelsens personaldelegation (fastställt av regionfullmäktige 2021-08-31) (pdf-fil, 120 kB)

Reglemente för regionstyrelsens upphandlingsdelegation (fastställt av regionfullmäktige 2021-08-31) (pdf-fil, 120 kB)

Reglemente för nämnd för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet (fastställt av regionfullmäktige 2021-08-31) (pdf-fil, 171 kB)

Reglemente för nämnd för folkhälsa och sjukvård (fastställt av regionfullmäktige 2021-08-31) (pdf-fil, 176 kB)

Reglemente för nämnd för trafik infrastruktur och miljö (fastställt av regionfullmäktige 2021-08-31) (pdf-fil, 170 kB)

Reglemente för parlamentarisk nämnd (fastställt av regionfullmäktige 2021-08-31) (pdf-fil, 141 kB)

Reglemente för patientnämnd (fastställt av regionfullmäktige 2021-08-31) (pdf-fil, 155 kB) (pdf-fil, 155 kB)

Reglemente för regionrevisionen (fastställt av regionfullmäktige 2022-08-30) (pdf-fil, 150 kB)

Reglemente för krisledningsnämnd (fastställt av regionfullmäktige 2023-04-18) (pdf-fil, 38 kB)

Reglemente för demokratiberedningen (fastställt av regionfullmäktige 2022-08-30) (pdf-fil, 125 kB)

Reglemente för Länspensionärsrådet (fastställt av regionfullmäktige 2024-04-23) (pdf-fil, 159 kB)

Reglemente för Länsrådet för funktionsnedsättningar (fastställt av regionfullmäktige 2021-08-31) (pdf-fil, 172 kB)

 

Delegationsordning

Delegationsordning för regionstyrelsen (pdf-fil, 175 kB)

Delegationsordning för nämnd för folkhälsa och sjukvård (pdf-fil, 250 kB)

Delegationsordning för nämnd för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet (pdf-fil, 164 kB)

Delegationsordning för nämnd för trafik infrastruktur och miljö (pdf-fil, 239 kB)

Delegationsordning för patientnämnd (pdf-fil, 217 kB)

Delegationsordning för parlamentarisk nämnd (pdf-fil, 141 kB)

Regiondirektörens vidaredelegering från styrelse och nämnder (pdf-fil, 204 kB)

Bilaga till regiondirektörens vidaredelegering från styrelse och nämnder (pdf-fil, 209 kB)