Kommunalt forum

Kommunalt forum är den politiska mötesplatsen och kontaktytan mellan Region Jönköpings län och länets 13 kommuner.

I kommunalt forum för vi dialog och samverkar om frågor som till exempel rör folkhälsa, hälso- och sjukvård, omsorg, näringslivsutveckling, infrastruktur, kultur och arbetsmarknad.

Kommunalt forum är även med och förbereder frågor till regionstyrelsen och nämnderna.

Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) har en ledamot från varje kommun, och är beslutsinstans för de primärkommunala verksamheter som organiseras inom Region Jönköpings län.

Exempel på verksamheter som styrs av PKS är social välfärd och omsorg, utbildning inom förskola och skola, miljötillsyn samt personal- och kompetensutveckling.

Arbetet organiseras i olika utvecklingspartnerskap, där kommunerna är finansiärer, aktiva ägare och även tillsätter egna personalresurser för kortare eller längre projekt.