Innovation

Fyra kvinnor och två män av olika nationaliteter tittar på tygprover.
För oss går mångfald och innovation hand i hand. Möten mellan olika kunskaper, kompetenser, egenskaper och erfarenheter banar väg för nya idéer. Foto: Johan W Avby

Jönköpings län ska vara en plats där det är enkelt att förverkliga sina idéer. Tillsammans med många organisationer i länet arbetar vi med att identifiera och dra nytta av aktiviteter som stärker innovationsklimatet.

Innovationer är ofta ett resultat av mötet mellan olika kunskaper, kompetenser, egenskaper och erfarenheter i olika branscher och sektorer. Därför är mångfald en viktig förutsättning för att idéer ska uppstå och omsättas till nya verksamheter och tillväxt i vårt län.

Vi samordnar arbetet med den regionala innovationsstrategin (RIS). Strategin handlar om hur vi kan förbättra och stärka länets innovationsklimat och hur vi tillsammans gör Jönköpings län till en plats där det är enkelt att förverkliga och sprida sina idéer.