Regional kulturplan

Människor i rörelse
Foto: Johan W Avby

Region Jönköpings läns kulturplan 2018-2020 är ett styrdokument för det kulturpolitiska området på regional nivå.

Kulturplanen omfattar hela det regionala kulturansvaret inklusive den regionala kulturverksamhet som finansieras med statliga medel.

Kulturplanen innebär kulturpolitiska vägval som pekar ut prioriterat utvecklingsarbete för de tre åren planen gäller. I den regionala kulturplanen ingår även regional biblioteksplan.

Den regionala kulturplanen har tagits fram i samverkan med länets kommuner och i samråd med det professionella kulturlivet och det civila samhället.

Den regionala kulturplanen och den regionala utvecklingsstrategin (RUS) verkar tillsammans för att nå gemensamma målsättningar.

Den regionala kulturplanen för Jönköpings län 2018-2020 fastställdes av regionfullmäktige den 7 november 2017.

Regional kulturplan 2018-2020(Extern länk)