Utbildad utomlands / Trained abroad

Region Jönköping County welcomes doctors, nurses, dentists or those with other health care or dentistry qualifications from other countries.

This page gives details of information that applies if you were trained outside the EU/EEA or within the EU/EEA and Switzerland.

To be eligible to apply for work as a doctor, you must have a Swedish professional licence and a good knowledge of the Swedish language and be very familiar with current health and medical care legislation. We publish all our vacancies on our website. If there are no posts currently being advertised in your specialism, we welcome expressions of interest: https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/intresseanmalan/

Working with us

There are three hospitals in Jönköping County providing specialised care: Länssjukhuset Ryhov in Jönköping, Höglandssjukhuset in Eksjö and Värnamo sjukhus. These offer opportunities for specially-trained doctors and nurses and other care staff. There are also health centres in all 13 municipalities across the county. Some of these are run by Region Jönköping County, others by private companies. They are staffed by doctors specialising in general medicine, district nurses and other health and medical care personnel. Dentists work in the public dental health service, treating both children and adults.

Our region

Jönköping County is the sixth largest region in Sweden. We offer an excellent environment, good opportunities for work, training and development, excellent communications and a rich cultural life. The 13 municipalities in the county work together to create an attractive place to live and work that draws people in and makes them keen to stay.

Utbildad utomlands

Du som är läkare, sjuksköterska, tandläkare eller har annan utbildning inom sjukvård eller tandvård från andra länder är välkommen att arbeta i Region Jönköpings län.

På den här sidan hittar du information om vad som gäller för dig som har utbildat dig utanför EU/EES eller inom EU/ESS och Schweiz.

För att söka lediga jobb som läkare hos oss måste du först ha svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i det svenska språket och vara väl förtrogen med aktuell hälso- och sjukvårdslagstiftning. Vi publicerar alla våra lediga jobb på vår webbsida, finns det ingen annons inom din specialitet går det bra att skicka in ansökan via intresseanmälan. https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/intresseanmalan/

Att arbeta hos oss

I Jönköpings län bedrivs specialistvård på tre sjukhus; Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, Höglandssjukhuset i Eksjö och Värnamo sjukhus. Här arbetar specialistutbildade läkare och sjuksköterskor tillsammans med annan vårdpersonal. I länet finns också vårdcentraler i samtliga 13 kommuner. En del drivs av Region Jönköpings län och en del av privata företag. Där arbetar läkare som är specialister i allmänmedicin, distriktssköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal. Som tandläkare arbetar du inom folktandvården, med både barn och vuxna som patienter.

Vår region

Jönköpings län är den sjätte största regionen i Sverige. Ett län med bra miljö, goda möjligheter till arbete, utbildning och utveckling, bra kommunikationer och ett rikt kulturliv. De 13 kommunerna i länet arbetar tillsammans för att skapa attraktiva förutsättningar som får människor att söka sig till länet och att vilja stanna här.