Årsredovisning

Närbild på en äldre man och en pojke som skrattar och sprutar vatten.
Foto: Johan W Avby

Region Jönköpings läns årsredovisning med förvaltningsberättelse beskriver verksamheternas resultat för föregående år.

Årsredovisningen visar hur resultat förhåller sig till de mätetal och mål som fastställs i Budget med flerårsplan. Till årsredovisningen finns barnbokslut,  patientsäkerhetsberättelse samt hållbarhetsredovisning.