Barn- och ungdomshälsan Öster som arbetsplats

Barn- och ungdomshälsan Öster är en mottagning med uppdrag att ge god och nära vård på primärvårdsnivå för att stärka den psykiska hälsan hos barn. Vi samverkar med kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vetlanda. Vi finns på Nässjö vårdcentrum och här arbetar ett tvärprofessionellt team med cirka 15 medarbetare.

Barn- och ungdomsenheten Jönköpings län är en länsklinik som består av tre mottagningar inom Barn- och ungdomshälsan (Norr, Öster, Söder) samt fem Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar.

Vi erbjuder

Hos oss får du möjligheten att göra stor skillnad för barn och unga. Med små medel i ett tidigt skede kan du motverka att problematiken fördjupas längre fram i livet. Du blir även en del av ett team som arbetar tillsammans och stöttar varandra.

Vi strävar efter att ta vara på nya medarbetares kompetens i vår verksamhet. Du erbjuds kontinuerligt handledning av erfaren handledare samt kompetensutveckling

Yrken hos oss

  • arbetsterapeuter
  • läkare
  • psykologer
  • sjuksköterskor
  • socionomer
  • socialpedagoger
  • vårdadministratörer

Att jobba hos oss

Som medarbetare inom barn- och ungdomshälsan får du arbeta inom spännande ämnesområden. Insatser ges till barn från förskoleklass till och med 17 år med ihållande psykiska besvär och lindriga till medelsvåra psykiatriska tillstånd.

Du kommer ha enskilda behandlingskontakter men också samverka med andra professioner och verksamheter. Du möter många barn och ungdomar som känner oro, ångest, nedstämdhet, stress, som har problem med kamrater eller sitt beteende. Du stödjer också vuxna i att vara föräldrar.

Vi utvecklar och utvecklas

Vi arbetar ständigt med utveckling av vårt arbete. Eftersom vi är en länsklinik arbetar vi med gemensamma processer och arbetssätt på länets alla tre mottagningar.

Nya arbetssätt och metoder formas tillsammans med medarbetare och chefer utifrån våra besökares feedback och behov samt aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Detta sker genom förbättringsarbete med korta kommunikationsvägar mellan medarbetare och chefer.