Företagsjouren

Träd med gröna löv i närbild där solen lyser igenom
Företagsjouren är en neutral samtalspartner som bemannas av rådgivare med många års erfarenhet av företagande. Foto: Johan W Avby

Företagsjouren startade 2009 och Region Jönköpings län är huvudman sedan 2017. Fler än 2 000 arbetstillfällen har hittills räddats av Företagsjouren i Jönköpings län – en neutral samtalspartner för företag i svårigheter.

Att leda ett företag är alltid en utmaning. När ett företag hamnar i svårigheter kan stöd och hjälp behövas för att ta sig ur situationen och för att få företaget att leva vidare och utvecklas. Därför finns Företagsjouren.

Företagsjouren är en neutral samtalspartner som bemannas
av rådgivare med många års erfarenhet av företagande.
Vårt uppdrag är att stötta små och medelstora företag samt gröna näringar med tyngdpunkt på det professionella lantbruket, genom att undanröja det akuta problem som företaget står inför. 

Vi är verksamma i alla tretton kommuner i Jönköpings län. Stödet från Företagsjouren är kostnadsfritt och arbetet bedrivs under sekretess.

Vad gör Företagsjouren?

  • Vi analyserar företagets lönsamhet och problem.
  • Vi erbjuder rådgivning vid olika typer av problem som finansiering, förhandlingar, avtal, skatter, sjukdom, revision/redovisning och andra typer av ägarfrågor.
  • Vi finns som stöd vid de flesta typer av ägarfrågor.
  • Vi söker lösningar vid finansieringsproblem och erbjuder stöd vid kontakter med banker och myndigheter.
  • Vi förmedlar specialistkompetens inom revision/redovisning, juridik och personalfrågor.