2021

Handlingar och protokoll för nämnd för folkhälsa och sjukvård 2021

Nämnd FS den 14 december

 

 

Nämnd FS den 16 november

 

 

Nämnd FS den 12 oktober

 

 

Nämnd FS den 7 september

 

 

Nämnd FS den 23 juni

Kallelse och handlingar(pdf-dokument)

Protokoll(pdf-dokument)

 

Nämnd FS den 1 juni

Kallelse och handlingar(pdf-dokument)

Protokoll(pdf-dokument)

 

Nämnd FS den 4 maj 

Kallelse och handlingar(pdf-dokument)

Protokoll(pdf-dokument)

 

Nämnd FS den 30 mars

 Kallelse och handlingar(pdf-dokument)

Protokoll(pdf-dokument)

 

Nämnd FS den 24 februari

 Kallelse och handlingar(pdf-dokument)

 Protokoll(pdf-dokument)

 

Nämnd FS den 18 mars

Kallelse (pdf-dokument)

Nämnd FS den 26 januari

Kallelse och handlingar(pdf-dokument)

Protokoll(pdf-dokument)