Kultur

Prioriterade målsättningar: Film

Film och rörlig bild får allt större uppmärksamhet inom Jönköpings län. Det finns en större efterfrågan och det produceras mer film och rörlig bild än någonsin tidigare.

Region Jönköpings län arbetar med film och rörlig bild med fokus på barn och unga, filmpedagogik, medie- och informationskunnighet, filmskapare, filmproduktion, visning och spridning av film.

Region Jönköpings län ska

 • stärka förutsättningarna för större filmproduktioner
 • etablera en regional filmpolitik inom film och rörlig bild för hela länet
 • främja konstnärlig utveckling inom film och rörlig bild
 • utveckla hållbara strukturer för visning och spridning av film och rörlig bild
 • verka för att alla barn och unga ska ges möjlighet att skapa, se och analysera film och rörlig bild

Kulturpolitiska prioriteringar

 • Kulturlivets infrastruktur
 • Barn och unga
 • Tillgänglighet
 • Hållbarhet och hälsa
 • Samarbeten - interkommunalt, interregionalt, internationellt och interkulturellt
 • Samverkan och dialog

Regionala mål

 • Alla ska ges möjlighet att delta i och ta del av länets kulturliv.
 • Konst och kultur ska vara tillgängliga i och en angelägenhet för hela länet.
 • Länets kulturliv ska sträva efter kvalitet i både bredd och spets.

Regional kulturplan

Region Jönköpings läns regionala kulturplan 2023-2025 är en plan för utvecklingen av kulturen i länet under en treårsperiod och hur dessa relaterar till de nationella kulturpolitiska målen.
Regional kulturplan 2023-2025 (pdf-fil, 6986 kB)