Inköp och materialförsörjning som arbetsplats

Två killar kollar förrådsvaror i område inköp och materialförsörjnings förrådslokal. I bilden är texten "Det ska vara lätt att göra rätt!" inlagd.
Vi har supply chainprocessen under samma tak – från ax till limpa – genom hela försörjningsprocessen. Vi har ett eget lager, som ger ökad trygghet i att material finns tillgängligt för våra kunder. Foto: Ulf Lindberg

Vi har ett spännande, heltäckande uppdrag. Vårt fokus är bra produkter, säkra leveranser, en hög service och så goda affärer som möjligt. Vi kan göra skillnad i stort som smått och vi arbetar hela tiden med att förenkla och förbättra för våra kunder. Vi arbetar nära kunderna under upphandlingsprocessen och avtalstiden och är delaktiga i byggprojekt och investeringar. Våra kunder kan vara säkra på att vi levererar bra produkter och att vi ställt krav på leverantörerna när det gäller ekonomi, etik, kapacitet och miljö. Vi driver ett lager i egen regi som ger en stor trygghet i varuförsörjningsprocessen.

Vårt uppdrag

Vi ansvarar för Region Jönköpings läns upphandlingar av varor och tjänster samt försörjning av material.

Medarbetare och organisation

 • Inköp och materialförsörjning är ett område inom Verksamhetsstöd och service.
 • Vi är 50-talet medarbetare.
 • Vi är upphandlare, inköpscontrollers, processledare, teamledare, servicekonsulenter, materialplanerare, fakturaadministratörer,
  lagerarbetare, upphandlingsassistenter, inköpsassistenter, e-handelssamordnare och chefer.
 • Vi finns i Jönköping och består av tre enheter: materialförsörjning, inköpsstöd och inköp.

Våra medarbetare inom inköp ansvarar för olika upphandlingskategorier. De totalt 11 kategorierna, med underkategorier, är nationellt definierade. Det kan handla om övergripande material och tjänster, fastighet, fordon, IT och kommunikation, läkemedel och tillhörande tjänster och så vidare.

Kompetens vi söker

Inköp samt inköpsstöd

Vi annonserar vid behov.

Materialförsörjning

Materialförsörjning/länsförsörjning behöver främst rekrytera lagerarbetare.

Varje sommar rekryterar vi också 5-6 sommarjobbare med minst truckbehörighet A1-3 samt B3 och gärna tidigare lagervana..

Så involverar och motiverar vi våra medarbetare

 • Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra vårt
  arbete och tar tillvara på medarbetarnas idéer och
  kompetens vid utformning av processer och rutiner.

Så skapar vi värde för våra kunder

 • Vår ambition är att vara den optimala leverantören och samarbetspartnern.
 • Vi har stort fokus på tillgänglighet
  och hållbarhet.
 • Vi är lyhörda och flexibla och kunddialoger hjälper oss att ständigt bli bättre.
 • Vi erbjuder produkter från leverantörer som är kontrollerade och kundens behov styr vilka produkter som är på avtal.
 • Expertgrupp från verksamheterna är involverad i hela upphandlingsförfarandet.
 • Vi säkrar materialtillgången så att våra kunder ska få rätt material i rätt tid med rätt kvalitet.
 • Vi strävar efter ökad digitalisering och ett ökat antal köp via e-handel.

Det här är vi stolta över

 • Vi lyckades förse verksamheterna med skyddsprodukter och andra kritiska produkter, trots drastiska volymökningar och global brist,
  under coronapandemin.
 • Vi har supply chainprocessen under samma tak – från ax till limpa – genom hela försörjningsprocessen.
 • Vi har ett eget lager, som ger ökad trygghet i att material finns tillgängligt för våra kunder.
 • 2019 kom vi på fjärde plats bland Sveriges regioner att göra flest upphandlingar.

Det här gör vi under ett år

Inköp

 • Upphandlingsvärde över 1,8 miljarder kronor.
 • Vi genomför cirka 300 upphandlingar.

Materialförsörjning

 • Vi omsätter cirka 300 miljoner kronor.
 • Vi har cirka 5 000 avtalade artiklar på vårt interna lager.

Kundservice Inköpsstöd

 • Vi hanterar cirka 7 000 inköpsordrar.
 • Vi hanterar cirka 13 000 samtal.

 

Övergripande om Verksamhetsstöd och service som arbetsplats