Europa Direkt Jönköpings län

Europa Direkt i Jönköpings län

Europa Direkt i Jönköpings län är din direktlänk till Europa. Vi sprider information, svarar på frågor samt arrangerar föreläsningar och evenemang om EU och EU-frågor.

Europa Direkt är EU-kommissionens informationsnätverk med 15 kontor i Sverige och cirka 450 kontor i Europa.

Nätverket kompletterar och stödjer det arbete som EU-kommissionens representationskontor och Europaparlamentets informationskontor bedriver på lokal och regional nivå. Nätverkets uppgift är att sprida information om den Europeiska Unionen till allmänheten, vara rådgivande och svara på frågor.

Du kan vända dig till oss med frågor om EU:s politik, olika program och prioriteringar, och delta i aktiviteter som rör EU:s framtid.

Europa Direkt Jönköpings län:

  • svarar på och vidarebefordrar dina frågor om EU
  • sprider information om EU:s politikområden, anpassad för lokala och regionala behov
  • främjar den lokala och regionala debatten om EU-frågor
  • arrangerar föreläsningar, föredrag och evenemang om EU-relaterade ämnen
  • ger möjlighet till dig som boende i Jönköpings län att tycka till om EU:s politik

Vi besöker även skolor där vi anordnar presentationer och diskussioner om EU samt bidrar med pedagogiskt material och publikationer.

Alla våra tjänster är gratis för dem som deltar.

Vi erbjuder däremot ingen juridisk rådgivning om eller tolkning av EU:s lagstiftning.

Region Jönköpings län är värdorganisation för Europa Direkt i Jönköpings län. Följ gärna Europa Direkt Jönköpings län på Facebook (Extern länk) Instagram (Extern länk)eller Linked in.

Mer information hittar du på EU-kommissionens representation i Sverige (Extern länk).

Ungdomar om EU-kommissionens ordförandes årliga tal

Onsdag 13 september höll EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sitt årliga tal om läget i EU. Europa Direkt Jönköpings län bjöd in sex ungdomar från tre av länets gymnasieskolor, som i ett panelsamtal delade med sig av många kloka tankar och synpunkter kring hur EU:s satsningar påverkar dem, vilka områden i talet som kändes särskilt viktiga och ämnen som de tyckte saknades.

I sitt tal lyfte Ursula von der Leyen bland annat klimatomställningen, stödet till Ukraina, unionens utvidgning men också mjuka frågor som arbetet med jämställdhet och utbyggnaden av barnomsorg i Europa. Många av förslagen handlade också om företagande, handelsrelationer och EU:s konkurrenskraft.

På frågan om det var något som stack ut i talet lyfte panelen:

  •  Jämställdhetsarbetet och att Ursula von der Leyen vill lagfästa att ”ett nej är ett nej”
  • AI, farorna såväl som möjligheterna, och initiativet att ge tillgång till EU:s högpresterande datorer
  • De globala frågorna och vikten av att stärka samarbetet med länder utanför EU
  • EU:s kraft att hjälpa vid konflikter och klimatförändringar och vikten av att stå enade och att visa medmänsklighet vad gäller migrationen.

Du kan läsa mer om och hitta länkar till panelsamtalet och Ursula von der Leyens tal (som båda kan ses i efterhand) här: Vad tycker unga om EU:s arbete och framtida prioriteringar?, Region Jönköpings län (rjl.se)

Ungdomar i samtal med  samtalsledare

Deltagare i panelsamtalet:

Charlie Palmqvist och Eskil Weibull från Holavedsgymnasiet i Tranås

Vera Värn och Wilma Lindberg från Finnvedens gymnasium i Värnamo

Anton Blomqvist och Elias Boström från Gislaveds gymnasium
Samtalsledare:

Jelena Trupina, Region Jönköpings län