Revisionsberättelser

Revisionsberättelser och bedömning av måluppfyllelse

2020

Revisionsberättelse 2020(pdf-dokument)

Revisionsberättelse 2020 bilaga: 

Redogörelse och sammanfattning av granskningsprojekt(pdf-dokument)

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna(pdf-dokument)

Revisionsberättleser för bolag och stiftelser (pdf-dokument)

2019

Revisionsberättelse 2019(pdf-dokument)

Revisionsberättelse 2019 bilaga: 

Redogörelse och sammanfattning av granskningsprojekt(pdf-dokument)

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna(pdf-dokument)

Revisionsberättelser för bolag och stiftelser (pdf-dokument)

2018

Revisionsberättelse 2018(pdf-dokument)

Revisionsberättelse 2018 bilaga:

Redogörelse och sammanfattning av granskningsprojekt(pdf-dokument)

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna(pdf-dokument)

Revisionsberättelser för bolag och stiftelser(pdf-dokument)

2017

Revisionsberättelse 2017(pdf-dokument)

Revisionsberättelse 2017 bilaga:

Redogörelse och sammanfattning av granskningsprojekt(pdf-dokument)

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna(pdf-dokument)

Revisionsberättelser för bolag och stiftelser(pdf-dokument)

2016

Revisionsberättelse 2016 (pdf-dokument)

Revisionsberättelse 2016 bilaga:

Redogörelse och sammanfattning av granskningsprojekt (pdf-dokument)

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna (pdf-dokument)

Revisionsberättelser för bolag och stiftelser (pdf-dokument)

2015

Revisionsberättelse 2015 (pdf-dokument)

Revisionsberättelse 2015 bilaga:

Redogörelse och sammanfattning av granskningsprojekt(pdf-dokument)

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna(pdf-dokument)

Revisionsberättelser för bolag och stiftelser (pdf-dokument)

2014

Revisionsberättelse 2014(pdf-dokument)

Revisionsberättelse 2014 bilaga:

Redogörelse och sammanfattning av granskningsprojekt (pdf-dokument)

Bolag(pdf-dokument)

Stiftelser(pdf-dokument)

2013

Revisionsberättelse 2013(pdf-dokument)

Revisionsberättelse 2013 bilaga:

Redogörelse och sammanfattning av granskningsprojekt(pdf-dokument)

Bolag(pdf-dokument)

Stiftelser(pdf-dokument)

2012

Revisionsberättelse 2012(pdf-dokument)

Revisionsberättelse 2012 bilaga:

Redogörelse och sammanfattning av granskningsprojekt(pdf-dokument)

Bolag(pdf-dokument)

Stiftelser(pdf-dokument)

2011

Revisionsberättelse 2011(pdf-dokument)

Revisionsberättelse 2011 bilaga:

Redogörelse och sammanfattning av granskningsprojekt(pdf-dokument)

Bolag(pdf-dokument)

Stiftelser(pdf-dokument)

Yttrande om tillämpning av insynslagen(pdf-dokument)

2010

Revisionsberättelse 2010(pdf-dokument)

Revisionsberättelse 2010 bilaga:

Redogörelse och sammanfattning av granskningsprojekt(pdf-dokument)