Länsråd

Länsråden fungerar som remissinstanser till nämnder och styrelser. Ledamöterna eller medlemmarna i råden lyfter också egna frågor som förs vidare till Region Jönköpings läns verksamhet.

Råden kan bestå av representanter från föreningar, myndigheter och organisationer.

Det finns följande råd:

  • Länspensionärsrådet
  • Länsrådet för funktionsnedsättningar