Bemanningsenheten - intern bemanning för säkrare vård

Glad kollega
Gemenskap och kollegor är något som vi tycker är viktigt och är något som vi värderar högt. Foto: Johan W Avby

Att arbeta på bemanningsenheten är som att arbeta inom ett bemanningsbolag, men med tryggheten och gemenskapen som tillkommer när man ingår i ett team. Du är anställd inom Region Jönköpings län och är alltså en person ”att räkna med” inom regionen. Här tillkommer även möjligheten att påverka lön och till viss del arbetstider. Om du är intresserad av ett flexibelt jobb där du får chans att lära dig många olika avdelningar och får en bred grund att stå på kan bemanningsenheten vara platsen för dig.

Det här får du arbeta med

Som anställd inom bemanningsenheten erbjuds du varierande uppdrag där du ges möjlighet att utvecklas vidare inom din profession, eftersom du kommer att arbeta på flera olika kliniker och verksamheter inom Region Jönköpings län. Uppdragen sträcker sig över en till fyra månader. Arbetsplatsen kan variera beroende på dina önskemål och din erfarenhet samt verksamheternas behov. Detta ger dig möjligheten att få ett varierat och flexibelt arbete hos oss, där du kan bredda din egen erfarenhet och kompetens under uppdragets tid. Du får komma in i och lära känna verksamheter och kollegor, och fördjupa dina kunskaper inom din yrkesroll.

Verksamheterna kan vända sig till bemanningsenheten när de behöver personal på grund av:

 • pågående rekrytering och därför finns en vakans
 • längre sjukskrivningar
 • tjänstledigheter
 • föräldraledigheter
 • olika projekt som verksamheterna önskar hjälp med

Därför ska du arbeta hos oss

Att arbeta på bemanningsenheten är som att arbeta inom ett bemanningsbolag, men med tryggheten och gemenskapen som tillkommer när du ingår i ett team. Gemenskap och kollegor är något som vi tycker är viktigt och som vi värderar högt. Därför är vi måna om att du som anställd hos oss kommer att vara en del av ett team med olika professioner och där vi tillsammans driver och utvecklar bemanningsenheten. I vårt gäng ingår både sjuksköterskor och vårdadministratörer. På regionens tre sjukhus har vi gemensamma lokaler och dessa är samlingsplatser för teamet som bemanningsenheten består av.

Att utvecklas, fortsätta lära och fördjupa sina kunskaper är något som vi på bemanningsenheten värnar om. För att vi ska kunna ge den bästa möjliga vården till invånarna tycker vi det är viktigt att våra medarbetare ständigt utvecklas. Utöver uppdragen på olika avdelningar är 10 procent av din tjänstgöring avsatt för din egen kompetensutveckling. Det kan exempelvis innebära hospitering, kurser eller olika projekt. Detta för att öka dina möjligheter att fortsätta utvecklas i din yrkesroll.

Här finns vi

Som anställd inom bemanningsenheten har du möjlighet att arbeta i olika verksamheter inom Region Jönköpings län:

 • Länssjukhuset Ryhov i Jönköping
 • Höglandssjukhuset i Eksjö
 • Värnamo sjukhus
 • Vårdcentralerna Bra liv

Bakgrund till bemanningsenheten

Kraven på regionens verksamheter kommer i framtiden att vara fortsatt höga och det är en utmaning att kontinuerligt ställa om till nya förutsättningar.  Kompetensförsörjning är av stor vikt för regionens alla verksamheter på både kort och lång sikt. Förutsättningarna varierar inom länet och det kan ibland vara svårt att rekrytera inom vissa geografiska områden och till vissa verksamheter. Något som inte kommer att bli lättare i framtiden.

Bemanningsenhetens mål är att:

 • förbättra resursfördelningen inom hela regionen vid vakanser
 • minska de externa hyrkostnaderna
 • behålla patientsäkerheten vid vakanser, med personal som både är anställda och arbetar inom Region Jönköpings län
 • ge nyanställda inom Region Jönköpings län en möjlighet att prova olika verksamheter inom regionen innan de nyanställda bestämmer sig för var de vill söka tillsvidareanställning. Region Jönköpings läns erbjudande blir då bredare. Det kan i sin tur förbättra möjligheterna att rekrytera svårrekryterade medarbetare till Region Jönköpings län.