Folkhälsostatistik - så mår vi

En kvinna med hjälm på huvudet cyklar i hög fart

Hälsan i befolkningen påverkas av många olika faktorer, som samspelar mellan individ och samhälle. Kunskap om folkhälsan i länet är nödvändig för att kunna identifiera behov och initiera förbättringsarbeten och andra insatser. Den hjälper oss även att att följa upp och analysera utvecklingen av hälsa och levnadsvanor i befolkningen över tid.

Här presenteras en sammanställning av källor till statistik och rapporter om folkhälsan:

Regional statistik

Nationell statistik

Internationell statistik