Internationell statistik

Folkhälsa i de nordiska länderna

Nordisk statistisk databas innehåller resultat inom folkhälsa bland de nordiska länderna framtaget av Nordiska ministerrådet. Syftet med denna statistik är att stödja de nordiska regeringarnas arbete med att skapa gemensamma lösningar som gynnar i de nordiska länderna. Här finns statistik uppdelat på område exempelvis hälsa och hållbarhet. Det går även att jämföra statistik mellan de nordiska länderna.

Nordic statistic database (Extern länk) (Extern länk)


Regionala och internationella jämförelser av statistik inom olika områden.

Regional data från Organisationen för ekonomiskt samarbetet och utveckling, OECD. Jämför uppgifter som utbildning, hälsa, säkerhet mellan regioner i Sverige och andra regioner i länder inom Europa, Nordamerika och Oceanien.

OECD Regional Well-Being (Extern länk) (Extern länk)