Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Öster som arbetsplats

Kvinnlig medarbetare undersöker pojke
Här erbjuder vi ett varierande och utmanande arbete med möjligheter att förbättra och implementera nya idéer i verksamheten. Foto: Johan W Avby

Vi ingår i barn- och ungdomsenheten Jönköpings län som är en länsklinik. Vi består av tre mottagningar inom barn- och ungdomshälsan (söder, norr och öster) samt fyra barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (söder, två i norr och öster).

Vi inom de barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna bedriver specialiserad barnmedicinsk öppenvård för barn 0-17 år och vi har det primära vårdansvaret för barn 0-1 år. I södra och östra delen av länet har barnläkare jour/beredskap inom kvinnokliniken dygnet runt samt ansvarar för medicinsk undersökning av nyfödda barn.

Vi har cirka 60 medarbetare, i söder finns vi på Värnamo sjukhus, i norr på Hälsans vårdcentrum och Huskvarna vårdcentrum och i öster på Höglandssjukhuset i Eksjö.

Vi erbjuder

Vår vision är att våra patienter ska få ett bra bemötande, känna förtroende för oss och vara delaktiga i sin vård och behandling. Detta ska tillsammans med hög medicinsk kompetens skapa bästa möjliga värde för dem vi finns till för.

Hos oss arbetar du i team samtidigt som du har möjlighet att ta ett stort eget ansvar. Du är en del av en arbetsgrupp som är öppen för förändring, nytänkande och ständiga förbättringar. Ett personcentrerat arbetssätt är en självklarhet.

Vi erbjuder kompetensutveckling och möjlighet till forskning.

Yrken hos oss

  • specialistläkare inom pediatrik
  • specialistsjuksköterskor inom barn- och ungdom
  • verksamhetschef
  • verksamhetsutvecklare, administrativ samordnare och administrativ utvecklare
  • vårdadministratör
  • vårdenhetschef

Att jobba hos oss

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen är en specialistmottagning. Här ger vi råd, gör utredningar och ger behandling till barn och ungdomar mellan 0 och 17 år. Många kommer via remiss från vårdcentralen, skolhälsovården eller barnhälsovården.

Vi har också uppdrag att vara primärvårdsnivå för barn under ett år och vi erbjuder vid behov akuttider samma dag. Vårt uppdrag ligger inom hela det pediatriska fältet förutom diabetes och onkologi.

Vi utbildar och handleder sjuksköterskor, vårdadministratörer, läkarkandidater och ST-läkare i allmänmedicin, barnpsykiatri och pediatrik.

Arbetet består till största del av traditionellt mottagningsarbete för både läkare, specialistsjuksköterska och vårdadministratör. Som sjuksköterska arbetar du också med telefonrådgivning, främst för föräldrar med barn under 1 år.

Som läkare i söder och öster har du ansvar för de nyfödda barnen på förlossningsenheten. Daglig BB-rond och beredskap dygnet runt ingår i ditt arbete. Som läkare i norr ingår du i barnkliniken på Länssjukhuset Ryhovs jourlinje.

Våra överläkare i pediatrik är vid behov konsulter till andra verksamheter som också möter barn. Arbetet är varierande, kräver stort ansvarstagande och kan ge möjlighet till andra uppdrag, exempelvis inom barnkliniken på Länssjukhuset Ryhov och/eller Barnhus.

Vi utvecklar och utvecklas

Vi arbetar i länsövergripande processer och förbättringsarbete inom enheten. För att lyckas med implementering och att få ut det bästa ur verksamheten drivs förbättringsarbete av medarbetarna i alla yrkeskategorier. Detta skapar en förståelse och delaktighet i hela arbetsgruppen. Att arbeta med förbättringsarbete är en självklar del i arbetet hos oss.