Arbetsplatser

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Öster som arbetsplats

Kvinnlig medarbetare undersöker pojke
Här erbjuder vi ett varierande och utmanande arbete med möjligheter att förbättra och implementera nya idéer i verksamheten. Foto: Johan W Avby

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Öster finns i Eksjö och Nässjö.

Vi ingår i Barn- och ungdomsenheten Jönköpings län som är en länsklinik och består av tre mottagningar inom Barn- och ungdomshälsan (Norr, Öster, Söder) samt fem Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar. Primärvård ges inom Barn- och ungdomshälsan samt specialistvård på Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning.

Den här kompetensen söker vi

Vilken kompetens vi behöver förstärka varierar över tid. Det som är aktuellt framgår i våra utannonserade tjänster.

Framöver behöver vi förstärka inom de flesta av våra yrkesgrupper.

Det här lovar vi dig

Du kommer till en bra och erfaren arbetsgrupp som hela tiden utvecklas för att kunna erbjuda alla barn bästa, möjliga vård. Du möter engagerade kollegor med hög kompetens och som trivs med sitt arbete.

Hos oss arbetar du i team samtidigt som du har möjlighet att ta ett stort eget ansvar. Du är en del av en arbetsgrupp som är öppen för förändring, nytänkande och ständiga förbättringar. Ett personcentrerat arbetssätt är en självklarhet.

Det här får du arbeta med

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen är en specialistmottagning. Här ger vi råd, gör utredningar och ger behandling till barn och ungdomar mellan 0 och 17 år. Många kommer via remiss från vårdcentralen, skolhälsovården eller barnhälsovården.

Vi har också uppdrag att vara primärvårdsnivå för barn under ett år och vi erbjuder vid behov akuttider samma dag. Vårt uppdrag ligger inom hela det pediatriska fältet förutom diabetes och onkologi.

Vi utbildar och handleder sjuksköterskor, kandidater och ST-läkare i allmänmedicin och pediatrik.

Arbetet består till största del av traditionellt mottagningsarbete för både läkare, specialistsjuksköterska och vårdadministratör.

Som sjuksköterska arbetar du också med telefonrådgivning, främst för föräldrar med barn under 1 år.

Som läkare har du även ansvar för de nyfödda barnen på förlossningsenheten. Daglig BB-rond och beredskap dygnet runt ingår i ditt arbete.
Våra barnöverläkare är vid behov konsulter till andra verksamheter som också möter barn.

Vi erbjuder kompetensutveckling och möjlighet till forskning

De här yrkena finns hos oss

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Eksjö och Nässjö har cirka 22 medarbetare med yrken som:

  • Specialistläkare pediatrik
  • Specialistsjuksköterska med barnsjuksköterskeutbildning
  • sjuksköterska
  • vårdadministratör

Det här värderar vi högt

Vår vision är att erbjuda bästa möjliga vård för alla barn på Höglandet genom:

  • barnmedicinsk specialistvård med hög kvalitet 0-17 år
  • barnmedicinsk primärvård till barn under 1 år
  • jourverksamhet för nyfödda vid kvinnokliniken

Våra patienter ska få ett bra bemötande, känna förtroende för oss och vara delaktiga i sin vård och behandling. Detta ska tillsammans med hög medicinsk kompetens skapa bästa möjliga värde för dem vi finns till för.

De som utbildas hos oss ska få ett bra bemötande och erbjudas kompetent och regelbunden handledning. Under utbildningen kopplas teori samman med praktik i form av självständiga möten med barn och deras familjer under nära handledning av erfarna kollegor.