Seminarieprogram onsdag 26 juni

08.30-09.10 Hur bidrar ett gemensamt ledningssystem till bättre hälsa och vård i länet?

Sveriges hälso-och sjukvårdssystem behöver ställa om för att möta välfärdsutmaningarna vi står inför. Hur kan vi hitta lösningar som fungerar för alla? Ett gemensamt ledningssystem för region och kommuner är en viktig framgångsfaktor för en god och Nära vård.

”Vi har insett att vi har samma invånare”. Insikten kan låta enkel och banal, men enda sättet att lyckas ställa om hela hälso-och sjukvårdssystemet till en mer Nära vård och med en stark framtidstro agera oss in i framtiden.  En god och Nära vård skapar vi tillsammans. I ett gemensamt toppledarprogram skapar region och kommuner förutsättningar att ställa om hela hälso-och sjukvårdssystemet till Nära vård i ett system som matchar invånarnas behov med välfärdens gemensamma resurser. I Jönköpings län har vi tradition av att jobba tillsammans. Genom samverkan, dialog och en toppledarutbildning tränar och fördjupar region och kommuner tillsammans förståelsen om vikten av ett gemensamt ledningssystem.

Medverkande:
Jane Ydman, regiondirektör, Region Jönköpings län
Malena Tovesson kommundirektör, Nässjö kommun
Ola Götesson, chef Kommunal utveckling, Region Jönköpings län
Lisbeth Löpare Johansson, nationell samordnare, Nära vård Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Charlotta Larsdotter, direktör, Vårdcentralerna Bra Liv, Region Jönköpings län
Susan Hannah, Senior Director, Europe Region, Institute for Healthcare Improvement (IHI)

Moderator: Anette Nilsson utvecklingsstrateg, Region Jönköpings län och projektledare Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Ta del av seminariet:

09.15-10.00 Vem leder svensk hälso- och sjukvård - vilka kunskapsfält ska få styra?

Att leda ett hälso-och sjukvårdssystem utmanar förmågan att foga samman många kunskapsfält exempelvis ekonomi, patientens kunskap, evidens, förbättringskunskap med mera. Lyckas vi att leda utifrån flera kunskapsfält eller är det något kunskapsfält som är särskilt tongivande?

Medverkande:

Pedro Delgado Vice President, Institute for Healthcare Improvement (IHI)
Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige
Jane Ydman, regiondirektör, Region Jönköpings län

Malena Tovesson kommundirektör, Nässjö kommun
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Jönköpings län
Angelica Katsanidou, regionstyrelsens ordförande, Region Kalmar län

Moderator: Rachel De Basso, regionstyrelsens ordförande, Region Jönköpings län

Ta del av seminariet:

10.00-10.45 Hur går det med akutvården – räcker sängplatserna?

Tillgången till sängplatser och akutvård är två nära relaterade frågor inom svensk hälso- och sjukvård. Genom att arbeta med att förbättra tillgängligheten, effektiviteten och förebyggande åtgärder kan vi skapa ett mer hållbart och robust hälso- och sjukvårdssystem som möter behoven hos alla patienter. Men hur går det? Kommer vi att lyckas?

Medverkande:
Mathias Fredriksson, avdelningschef, Socialstyrelsen
Martin Takac, sjukvårdsdirektör, Kirurgisk vård, Region Jönköpings län
Peter Häyhänen, utvecklingsdirektör Region Jönköpings län

Moderator: Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Jönköpings län

Ta del av seminariet:

13.30-14.30 Tema kompetensförsörjning - två delseminarier:

Behovsanpassade utbildningar – lösningen på samhällets kompetensutmaning?

 
Att säkerställa framtidens kompetens är helt avgörande i dagens snabbt föränderliga arbetsmarknad. Hur skapar vi tillsammans processer som gör det möjligt att utifrån samhällets behov anpassa yrkesutbildningar?
 
I det här seminariet fördjupar vi oss i frågan om hur vi effektivt kan utnyttja befintliga resurser och bidra till att skapa en kompetent och hållbar arbetskraft för framtiden. Vi ger ett exempel på ett nära samarbete mellan näringsliv och utbildningsaktör där man har identifierat vilka kompetenser som efterfrågas för att sedan anpassa utbildning utifrån behov.
 
Sverige står inför stora infrastruktursatsningar, det innebär att kompetens behöver säkras upp inom området. Det ska inte bara byggas, det ska också underhållas – lång tid framöver. Har vi tillräcklig kompetens för det? Nässjö kommuns verksamhet Nässjöakademin, som skapar utbildningar utifrån samhällets kompetensbehov, resonerar runt detta.
 
Medverkande:
Malena Tovesson, kommundirektör, Nässjö kommun
Torbjörn Trägårdh, bitr Rektor, Nässjöakademin
Jonas Karlsson, projektledare, Nässjöakademin
Karin Tufvesson, projektledare, Järnvägscollege

Decentraliserade utbildningar – lösningen på samhällets kompetensutmaning?


En allt äldre befolkning ökar trycket på välfärden. Samtidigt blir vi allt färre som kan möta samhällets växande behov av utbildning, vård och omsorg. Hur ska vi få den ekvationen att gå ihop? Det här är ett seminarium om vår tids största utmaning.

Arbetsgivarna har svårt att hitta kompetens i mindre städer och landsbygd när fler flyttar till storstäder och tätorter. Hur säkerställer vi att tillgång till rätt kompetens inte bara finns i städerna? Och hur kan vi ta tillvara den kompetens som finns utanför storstäderna? Kan lösningen vara att flytta högskoleutbildningar dit både kompetens och behov finns? Genom att decentralisera utbildningar kan man nå fler samtidigt som man kan ge möjlighet för de som vill att utbilda sig i sin hemort.
Lyssna på hur samarbeten mellan regioner, kommuner och lärosäten bidragit till att lösa några av dessa utmaningar i region Jönköpings län. Som ett exempel lyfter vi att Jönköping University etablerat sjuksköterskeutbildning i Värnamo och Eksjö.
 
Medverkande:

Patrick Nzamba, HR-direktör, Region Jönköpings län
Agneta Stenebrand, utvecklingschef, Hälsohögskolan, Jönköpings University
Caroline Olsson, chef avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Ta del av seminariet:

Se seminariet Decentraliserade utbildningar – lösningen på samhällets kompetensutmaning: 

15.00-16.00 Framtidens stambanor - från låsningar till lösningar – så kan vi lära av stora infrastrukturprojekt

Hur kan vi göra Sveriges nästa stora infrastrukturprojekt så bra som möjligt? Stora offentliga projekt har både likheter och olikheter i form och innehåll. Med kunskaperna från världens längsta sänktunnel samt broprojektet över Öresund samlade på sig kan Sverige bygga nya stambanor på bättre grund.
 
Vilka lärdomar kan vi dra från arbetet med Fehmarn Belt och Öresundsbron? Stig Röhmer Winthers och Linus Eriksson beskriver processerna runt de båda projekten. Göran Cars och Pär Helgesson sammanfattar vilka nyttor erfarenheterna från Fehmarn Belt och Öresundsbron kan bidra med till Nya Stambanor i Sverige. Frågor vi ställer oss är bland annat; Hur får vi tydlighet, stabilitet och långsiktighet i stora projekt? Hur skapar vi samförstånd och hållbara lösningar där det tidigare fanns låsningar? Hur går vi från idén som många verkar ha bestämt sig för - att projektet blir en förlustaffär - till att bli en ”kassako” och hur kan vi arbeta för att komma framåt när länder har olika regler och lagar?
 
Medverkande:
Stig Röhmer Winthers, VD, Fehmarn Belt
Linus Eriksson, VD, Öresundsbron
Göran Cars, professor samhällsplanering, Kungliga Tekniska Högskolan
Pär Helgesson, ansvarig samhällskontakter och strategisk infrastruktur, SJ

Moderator: Mattias Josefsson, VD, Europakorridoren

Ta del av seminariet:

16.00-17.25 Det kostar samhället att inte bygga nya stambanor

Hela landet har behov av ett robust och modernt järnvägsnät. Vad innebär regeringens beslut att inte bygga nya stambanor på lokal nivå? De regionala och kommunala nivåerna har samma invånare så det som gynnar regionen gynnar också kommunen och tvärtom.

Vi belyser nyttorna med nya stambanor för regionens näringsliv, samt visar konsekvenserna av att inte bygga ny järnvägsinfrastruktur i form av avbefolkning, företagsflyttar m m.

Frågorna vi ställer oss är; ”Om staten inte bygger nya stambanor, vad gör den istället? Och vad kostar det kommuner, regioner och staten att inte bygga nya stambanor?

Vilka möjligheter har Region Jönköpings Län och Region Skåne och Västra Götalandsregionen att nå framgång genom samverkan och tvärpolitisk samsyn?

Samt finns det en risk att tappa kompetens i regionen kopplat till möjligheten att pendla såväl till jobbet på högskolan eller studierna?

Avslutningsvis samtalar Rachel De Basso, Karin Hermansson och IKEA's VD i Älmhult Tina Pettersson Lind om vikten av att näringsliv och politik möts förutsättningslöst och utan prestige för att tillsammans finna smarta lösningar inför framtiden. Vi måste lyssna för att förstå varandra och framtiden.


Medverkande:

Rachel De Basso, regionstyrelsens ordförande, Region Jönköpings län
Tommie Ekered, regionråd och ordförande nämnden för trafik, infrastruktur och miljö, Region Jönköpings län
Helen Eliasson, regionstyrelsens ordförande, Västra Götalandsregionen
Carl-Johan Sonesson, regionstyrelsens ordförande, Region Skåne
Mikael Karlsson, kommunalråd, Värnamo kommun
Johan Fritz, stadsdirektör, Jönköpings kommun
Måns Svensson, rektor, Jönköpings University
Frida Boklund, regionchef, Företagarna Gotland, Småland och Östergötland
Tina Pettersson Lind, VD Ikea Älmhult

Markus Ottermark, ansvarig Infrastrukturfrågor, Västsvenska handelskammaren
Karin Hermansson, regional utvecklingsdirektör, Region Jönköpings län

Ta del av seminariet: