Arbetsplatser

Barnhälsovården som arbetsplats

Barnsjuksköterska lyser med ficklampa i treårig pojkes mun och tittar in.
Barnhälsovården arbetar enligt det nationella barnhälsovårdsprogrammet med förebyggande hälsovård, hälsoundersökningar och vaccinationer för alla barn under 6 år. Foto: Johan W Avby

Därför ska du jobba hos oss

Vi erbjuder ett självständigt och varierande arbete på en arbetsplats med kompetenta, engagerade kollegor.

Du har hög ambition att vara en del i vårt arbete att förebygga och tidigt identifiera fysisk och psykisk ohälsa.

De här yrkena finns hos oss

Barnhälsovården har cirka 120 medarbetare med yrken som:

  • barnsjuksköterskor
  • distriktssjuksköterskor
  • psykologer
  • läkare

Det här får du arbeta med

Du är med och bedriver barnhälsovård för barn i åldern 0-6 år, enligt nationellt barnhälsovårdsprogram.

Utöver det nationella basprogrammet erbjuder vi hälsosamtal till förstagångsföräldrar då barnet är ett år.

Psykologernas arbete består av att ge råd, stöd och behandling till föräldrar med psykisk ohälsa som är kopplat till föräldraskapet. Du arbetar även med barn i förskoleålder som exempelvis behöver psykologisk utredning. Som psykolog kan du ha din arbetsplats på en central psykologenhet eller på en familjecentral.

Barnhälsovården är en del av regionens och kommunernas så kallade familjecentraler, där arbetet bedrivs i nära samarbete med kvinnohälsovård, socialtjänst och öppna förskolan.

Det här värderar vi högt

Vi som arbetar inom barnhälsovården vill att våra familjer ska få ett bra bemötande, känna förtroende och delaktighet. Detta ska tillsammans med vår kompetens inom prevention, folkhälsa och medicinsk vård skapa bästa möjliga värde för de vi finns till för.

Så här utvecklar vi verksamheten

I Region Jönköpings län är barnhälsovårdens utvecklingsteam, sjuksköterska, läkare, psykolog, logoped, dietist och administratör, en del av verksamheten. Utvecklingsarbete sker i samverkan med ledningsgrupp.

För att ständigt utveckla verksamheten är alla medarbetare delaktiga i förbättringsarbeten, på den egna enheten eller i regiongemensamma förbättringsarbeten.

Här finns barnhälsovården

Barnhälsovården finns på 26 platser i länet.