Kunskap och innovation

Två yngre män i skolbänken.
Vi arbetar för att Jönköpings län ska ha en väl utbyggd utbildningsverksamhet med både bredd, djup och kvalitet. Det är viktigt för människors utveckling och välmående, men också för hela länets utveckling. Foto: Johan W Avby

Kunskap och innovation är nyckeln till framgång – både för oss som organisation och för hela länets utveckling.

Tillgången till utbildning är viktig för människors utveckling och välmående, men också för hela länets utveckling.

Snabba förändringar i omvärlden gör att det blir allt viktigare med ny eller förbättrad kunskap. Det ställer i sin tur krav på en väl utbyggd utbildningsverksamhet med både bredd, djup och kvalitet. 

Innovation stärks av samordning

Vi samordnar aktiviteter som stärker länets innovationsklimat och driver framstående forskning inom flera av våra verksamhetsområden.

Bedriver framgångsrik forskning och utveckling

Vi arbetar framgångsrikt med utveckling av hälso- och sjukvården och har medarbetare med både hög pedagogisk och vetenskaplig kompetens.

Tillsammans med kommunerna i länet driver vi även forskning och utveckling inom kommunala ansvarsområden såsom social välfärd, utbildning och fritid.

Utbildning på fyra egna skolor

Vi har också lång erfarenhet som utbildningsanordnare inom naturbruk och studier på folkhögskolenivå.