Hjälpmedelsförsörjning som arbetsplats

En koncentrerad tjej jobbar med en rullstol på ett arbetsbord. I bilden är texten "Vi lär oss något nytt varje dag" inlagd.
Att reparera, prova ut och distribuera hjälpmedel hör till vardagen för många av hjälpmedelscentralens medarbetare. Foto: Ulf Lindberg

Genom individuellt och kunnigt utprovade hjälpmedel värnar vi på hjälpmedelsförsörjning/Hjälpmedelscentralen om en enklare vardag för de av våra medmänniskor som har varaktiga funktionsnedsättningar. Att kunna ge våra patienter råd om produkter och hur de används, att prova ut, tillhandahålla, specialanpassa och reparera hjälpmedel ger oss inspiration. En annan inspirerande och viktig uppgift är att informera och utbilda dem som skriver ut hjälpmedel.

Vårt uppdrag

 • Vi är en specialistenhet.
 • Vi svarar för information och utbildning.
 • Vi svarar för försörjning av hjälpmedel, livsmedel för speciella medicinska ändamål, hjälpmedel vid diabetes, inkontinens samt produkter inom området välfärdsteknik.

Medarbetare och organisation

 • Hjälpmedelsförsörjning är ett område inom Verksamhetsstöd och service.
 • Vi är 70-talet medarbetare.
 • Vi är hjälpmedelstekniker, hjälpmedelskonsulenter,
  ekonomiassistenter, produktansvariga, logopeder, sjuksköterskor, processledare, ingenjörer, IT-konsulter, assistenter, ekonomer, dietister och chefer.
 • Vi arbetar länsövergripande med Region Jönköpings län som huvudman. Samverkansavtal finns med länets alla 13 kommuner.
 • Vi finns i Jönköping – i Hjälpmedelscentralens lokaler på Ryhovsområdet – och vi reser också över hela länet.

Kompetens vi söker

Vi annonserar när behov uppstår.

Så involerar och motiverar vi våra medarbetare

 • Vi arbetar teambaserat.
 • Vi har HISS-gruppen, vårt eget forum, för lednings- och utvecklingsarbete.
 • Vi har tydligt beskrivna och väl inarbetade processer.
 • Vi har flera interna revisorer som regelbundet reviderar våra processer.
 • Vi har tydlig ansvarsfördelning och tydliga
  arbetsbeskrivningar.
 • Vi har Mini-APT och nyheter på intranätet.

Så skapar vi värde för våra kunder

 • Vi levererar säkra hjälpmedel.
 • Vi har god leveranssäkerhet.
 • Vi reparerar inom tre dagar.
 • Vi har hög svarsfrekvens på telefon.
 • Vi är tillgängliga.
 • Vi har specialistkompetens inom hjälpmedel.
 • Vi provar ut individuellt anpassade hjälpmedel.

Det här är vi stolta över

 • Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015.
 • Vi har kompetenta och motiverade medarbetare
  som trivs.
 • Vi har nöjda patienter enligt patientenkät.
 • Vi har nöjda kunder enligt kunddialoger.
 • Vi har nöjda kursdeltagare på våra utbildningar.
 • Vi arbetar hållbart med hög återanvändning.

Det här gör vi under ett år

 • Vi tar 23 300 hjälpmedel i retur.
 • Vi rekonditionerar och återanvänder 80 %.
 • Vi får 70 000 samtal till kundservice.
 • Vi gör 4 000 reparationer.
 • Vi gör 200 specialanpassningar.
 • Vi gör 550 utprovningar.
 • Vi hjälper 3 400 förskrivare.
 • Vi hjälper 25 000 användare av hjälpmedel.
 • Vi har 21 000 produkter på lager.

 

Övergripande om Verksamhetsstöd och service som arbetsplats