Uthyrd och inhyrd? Bli en av oss i stället

Fyra medarbetare i sjukvården.
Välkommen att bli en del av ett dream team inom Region Jönköpings län! Foto: Johan Werner

Du som i dag arbetar i hälso- och sjukvården via bemanningsföretag är en viktig person för hela vårdsektorn – även för oss inom Region Jönköpings län. Därför är vi mycket intresserade av att du fullt ut ska bli en av oss. Låt oss berätta om allt som vi erbjuder i form av trygghet, utveckling och förmåner. Kanske är det dags för ett skifte i arbetslivet för dig nu?

Precis som alla andra regioner i Sverige arbetar Region Jönköpings län med att minska beroendet av bemanningsföretag. Det är viktigt både ur ett samhällsperspektiv (skattemedel måste användas på det mest effektiva sättet) och ur ett vård- och patientperspektiv (kontinuitet i bemanningen och utveckling av vården behövs hela tiden).

Nytt avtal – nytt jobb?

En del i att minska beroendet av inhyrd personal är att alla regioner under 2024 och 2025 går in i nya nationella avtal för köp av tjänster från bemanningsföretag. För dig som arbetar som exempelvis läkare eller sjuksköterska via bemanningsföretag innebär det sannolikt att de ekonomiska förutsättningarna ändras en hel del. En effekt av de nya avtalen som vi hoppas på är att du börjar se dig om efter andra arbetsmöjligheter. Och då finns Region Jönköpings län här för dig.

Låt oss få berätta om vårt erbjudande till dig.

I tider av svajande ekonomier på många ställen står Region Jönköpings län för en tradition av mycket stabil ekonomi sedan decennier tillbaka. God hushållning är och har alltid varit en grundpelare här, i kombination med att vi alltid arbetar utifrån det som är bäst för patienten (som i hela länet kallas Esther). Sammantaget leder detta till stor trygghet i anställningarna hos oss och att vi kan fokusera på våra huvuduppdrag.

För dig som är sjuksköterska och anställd av bemanningsföretag vill vi särskilt lyfta fram vår bemanningsenhet. Dit är steget inte så stort för dig. Bemanningsenheten fungerar som ett internt bemanningsföretag med bland annat tillsvidareanställda sjuksköterskor som hyrs ut internt till specialistsjukvården i hela Region Jönköpings län. Med hjälp av bemanningsenheten behöver du inte välja antingen variation eller stabil tillsvidareanställning – du kan få både och. Bemanningsenhetens medarbetare har dessutom ett lönetillägg utifrån sin flexibilitet.


Bemanningsenheten - Intern bemanning för säkrare vård!, Region Jönköpings län (rjl.se)

Det är viktigt för oss att nya medarbetare får en bra start i jobbet. Som nyanställd här får du alltid en introduktion på den lokala arbetsplatsen. Introduktionen anpassas utifrån dina erfarenheter och kunskaper.

Om du är nyutbildad sjuksköterska har vi dessutom ett omfattande, regiongemensamt introduktionsprogram (RIU) på sammanlagt 20 heldagar.

Introduktion för nyutbildade sjuksköterskor -RIU, Region Jönköpings län (rjl.se)

På alla tre sjukhusen i länet finns Metodikum. Det är en specialiserad utvecklings- och utbildningsenhet där medarbetare inom både hälso- och sjukvård och omsorg erbjuds möjlighet till simuleringsträning, färdighetsträning och kurser och utbildningar som utgår från behov i den kliniska vardagen. Det finns möjlighet att träna såväl det enkla och handgreppsmässiga som mer komplicerade situationer och tillstånd där olika professioner arbetar tillsammans.

Med hjälp av avancerade, datoriserade simulatorer och simulerade miljöer skapas kliniska situationer där färdigheter kan prövas och tränas individuellt och i team i en nästan verklig miljö. De senaste pedagogiska principerna används för att effektivt träna praktiska sätt att tänka och agera i den kliniska vardagen. Som du säkert förstår är Metodikum mycket uppskattat av regionens medarbetare.

Metodikum, Qulturum, Region Jönköpings län (rjl.se)

Oavsett vilket yrke du har finns det stora möjligheter för dig att vara med och förbättra för både patienterna, dig själv och dina arbetskamrater. Region Jönköpings län är, och har varit sedan 90-talet, i den absoluta framkanten både nationellt och internationellt när det gäller att utveckla och förbättra verksamheterna med hjälp av engagerade medarbetare och chefer. Och tusentals av oss har använt möjligheten att förverkliga vår egen potential här.

Vi har nästan tappat räkningen på hur många gånger som våra tre akutsjukhus (Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, Höglandssjukhuset Eksjö och Värnamo sjukhus) har placerat sig i den absoluta toppen och på förstaplatsen i Dagens Medicins rankingar av alla akutsjukhus i landet. Vi är väldigt stolta över dessa placeringar. Men vi nöjer oss inte, utan vi jobbar på med att hela tiden bli ännu bättre.

Förbättringskulturen lever och frodas alltså i allra högsta grad hos oss, och även du är varmt välkommen att bli en del av den och bidra till ständiga förbättringar.

För dig som är sjuksköterska erbjuder Region Jönköpings län möjligheten att gå en specialistutbildning med bibehållen grundlön. Under utbildningen är du anställd i den verksamhet där du sedan ska arbeta som färdig specialistsjuksköterska. Det gör att du får möjlighet att lära känna arbetsplatsen och dina framtida kollegor. Att läsa en specialistutbildning är en investering i dig själv och en personlig kompetensutveckling som du har glädje och nytta av under hela ditt arbetsliv.

Utbildningsanställning, Region Jönköpings län (rjl.se)

Möjligheterna till både tid och pengar för forskning är stora inom Region Jönköpings län. Futurum – akademin för hälsa och vård är regionens verksamhet för forskning och utbildning. Ungefär 170 vetenskapliga publikationer publiceras varje år och cirka 40 doktorander forskar med hjälp av Futurum. Regionen har runt 150 disputerade medarbetare, 22 docenter och tio adjungerade och biträdande professorer.

Forskning och lärande i hälso- och sjukvården, Region Jönköpings län (rjl.se)

De flesta av oss uppskattar kasam, det vill säga att vara en del av ett sammanhang som känns meningsfullt och där man trivs. Inom Region Jönköpings län finns det alla möjligheter att hitta sitt dream team och bli en del av det. Känslan av sammanhang får du på köpet.

Lön och andra förmåner är självklart en viktig del av livet för oss alla. Även om Region Jönköpings län bland annat har dubbelt OB sedan många år tillbaka, zon-tillägg på vissa vårdcentraler och ett nattillägg för sjuksköterskor i specialistsjukvården på 6 000 kronor baserat på heltid kanske vi inte kan konkurrera med bemanningsföretagens löner. Men det finns många andra faktorer som spelar in för ens totala ekonomi.

Vi har till exempel en träningsanläggning för medarbetarna på varje sjukhus, ett generöst friskvårdsbidrag, ett av Sveriges bästa pensionsavtal, fri öppen sjukvård, en förmånsportal med allt från cyklar och gymkort till kristallglas och ljudböcker – och mycket annat.

Förmåner, Region Jönköpings län (rjl.se)

Som ett kvitto på vårt arbete med ständiga förbättringar visar årets hälso- och sjukvårdsbarometer, som publicerades i slutet av februari 2024, för tredje året i rad att Region Jönköpings län har högst förtroende hos invånarna av alla regioner i landet. Det gäller både vårdcentralerna, sjukhusen och sjukvården som helhet. Visst vill du arbeta i en sådan organisation?

Förtroendet för länets hälso- och sjukvård högst i landet - igen, Region Jönköpings län (rjl.se)

Du som är läkare är varmt välkommen att bli en av oss i Region Jönköpings läns egendrivna primärvård som heter Vårdcentralerna Bra Liv. Enligt 2023 års patientenkäter är vi i topp inom Sveriges primärvård. Våra patienter är nöjda med den vård och tillgänglighet som vi erbjuder.

Verksamheten på Bra Liv:s 33 vårdcentraler är värdegrundsbaserad och innovativ. Här testas mängder av nya idéer, och de som faller väl ut sprids till andra. Det gör att våra vårdcentraler är stimulerande miljöer att arbeta i. Några av dem är dessutom akademiska vårdcentraler. Det innebär att de har särskilda uppdrag att bedriva forskning och utveckling, och att utbilda framtidens medarbetare.

Du som börjar i en anställning inom Bra Liv får alltid en bra introduktion på ditt nya jobb. Du får också god handledning om du är i behov av det. På vissa vårdcentraler finns så kallade zon-tillägg på lönen som kan utgöra en extra morot. En del av Bra Liv:s vårdcentraler har ett tak på maximalt 1 100 listade patienter per läkare. Målet är att utöka antalet vårdcentraler som har ett likadant tak eftersom det bidrar till en ännu bättre arbetsmiljö.

Det finns också möjlighet att arbeta via vår app, Bra Liv nära. Vi kan då erbjuda en större frihet och flexibilitet i ditt schema och ditt arbetssätt genom att du jobbar mer digitalt.

Läkarrekrytering, Vårdcentralerna Bra Liv, Region Jönköpings län (rjl.se)

Region Jönköpings läns vision är ”för ett bra liv i en attraktiv region”. Och det går verkligen att leva ett bra liv här i detta attraktiva län. Jönköpings län ligger i norra Småland och har cirka 370 000 invånare. Här finns bland annat Bullerbykänsla på många ställen, ett designcentrum, kultur i världsklass, en historisk trästad, bra kommunikationer, en industrisektor på toppnivå och Sveriges nionde största stad – Jönköping, som också har blivit en riktig studentstad med mängder av högskoleutbildningar och studenter.

Jönköping | Visit Småland (visitsmaland.se) (Extern länk)

Vill du se om vi har några lediga jobb som är intressanta för dig?

Se våra lediga jobb

Vill du slänga ut en krok och se vad som nappar? Skicka då in en intresseanmälan till oss.

Gör en intresseanmälan

Kontakt
Om du är anställd av ett bemanningsföretag i dag och vill veta mer om jobb inom Region Jönköpings län når du oss enklast via e-post. Vi vill gärna få kontakt med dig! Lägg med ditt telefonnummer om du vill bli uppringd.

Bemanningsenheten (intern bemanningsverksamhet): bemanningsenheten@rjl.se

Kompetensförsörjningsenheten (för tjänster inom specialistsjukvården): rekrytering@rjl.se

Vårdcentralerna Bra Liv (för tjänster inom primärvården): vardcentralernabraliv@rjl.se